Vluchtelingen die onder de pardonregeling vallen en nog in de asielzoekerscentra van Utrecht zitten, krijgen niet automatisch een woning toegewezen in de regio, terwijl dat wel is afgesproken tussen de gemeenten. GroenLinks wil dat de landelijke politiek ingrijpt.

In Utrecht zijn ongeveer 720 asielzoekers die onder de pardonregeling vallen. Ruim 300 van hen wonen in het asielzoekerscentrum in Utrecht. De meeste van hen weten al dat ze in Nederland mogen blijven en zijn in afwachting van een woning.

De gemeenten in de regio Utrecht hebben afgesproken dat deze vluchtelingen in de regio een woning toegewezen krijgen, omdat zij vaak al jaren hier wonen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) houdt echter vast aan de landelijke afspraken om alle pardonners in heel Nederland te huisvesten. Dit zou kunnen betekenen dat mensen uit het Utrechtse asielzoekerscentrum huisvesting moeten accepteren in elke willekeurige gemeente in het land.

Mensen in het opvangcentrum ontvangen ook nog steeds geen persoonsvolgend budget voor het inkopen van een inburgeringtraject buiten het centrum. De gemeenten hebben met de minister van wonen, wijken en integratie wel afgesproken dat vluchtelingen in een azc gebruik mogen maken van deze regeling. In de regio Utrecht zou dat betekenen dat ze na uitplaatsing in de omgeving hun inburgeringcursus naadloos zouden kunnen afronden. Het COA biedt alleen een eigen cursus aan, waarvan nog onduidelijk is of zij daarvoor gecertificeerd is.

Gesprekken

Wethouder Cees van Eijk (GroenLinks) voert inmiddels gesprekken met het COA over de heikele kwestie. ,,We overleggen om het persoonsvolgend budget te realiseren. Aan ons ligt het niet, maar het COA is uiterst terughoudend en wil vasthouden aan het eigen landelijke beleid, ook wat betreft de uitplaatsing naar het hele land.”

Raadslid Niki Schipper wil het probleem eventueel op een hoger niveau aankaarten. ,,Het COA moet bewerkt worden, zodat gemeenten hier de regionale afspraken kunnen uitvoeren. Desnoods proberen we het via de Tweede Kamer te regelen. Deze groep vluchtelingen heeft contacten opgebouwd en zijn sociaal ingeburgerd. Die mensen moet je niet ineens wegrukken uit hun omgeving. De bedoeling van de afspraken in de Utrechtse regio is nu juist dat mensen in een opvangcentrum alvast kunnen starten met een inburgeringtraject en daarna moeiteloos hun inburgering kunnen vervolgen als ze een woning hebben gevonden in de regio.”