Aan de leden van de gemeenteraad Utrecht en het college
Geachte Burgemeester J. van Zanen

Mei 2014 heb ik een risico genomen door in te gaan op een verzoek van GroenLinks om mij kandidaat te stellen als wethouder. Een rol als politiek bestuurder was voor mij nieuw. Wel had ik als (interim-) bestuurder ruime ervaring met het leiden van transformaties bij grote (semi-) overheidsinstellingen en -organisaties. In die functies ben ik altijd succesvol geweest zonder een rol in de actieve politiek te hebben gespeeld.

In de rol van wethouder heb ik voor de stad positieve resultaten behaald. Nu na 1,5 jaar wethouderschap ben ik van binnenuit beter bekend met de ongeschreven regels en gebruiken in de gemeentelijke politiek. Een aantal daarvan passen mij als een jas. Anderen knellen mij.

Het onderling geven en ontvangen van feedback, inzetten op het benutten van elkaars kracht, het smeden van bondgenootschappen en investeren in teamwork: dat is waar ik goed in ben. Samen de schouders er onderzetten draagt bij aan gedragen, werkbare en vaak onverwachte oplossingen voor (nieuwe) complexe maatschappelijke vraagstukken. Daaraan ontleen ik mijn werkplezier. Het openlijk mogen twijfelen, de tijd nemen en krijgen om nuances en alternatieven te kunnen afwegen is in mijn ervaring een krachtig middel om te komen tot kwalitatief goede en succesvolle resultaten. Het feit dat dit in de politieke arena niet altijd mogelijk of gewenst is, doorkruist mijn bestuursstijl.

Mijn stijl van besturen is gericht op het samen bereiken van concrete resultaten. Dat doe ik als verbinder en bruggenbouwer op zowel inhoud als tussen mensen – organisaties. Investeren in een dialoog met raadsleden, ook die van de oppositie, met inwoners en organisaties in de stad om zo te komen tot breed gedragen oplossingen: dat is mijn stijl. Op die manier geef ik ook graag uitvoering aan het collegeprogramma “Utrecht maken we samen”; samenwerken op basis van vertrouwen en met een open vizier. Dilemma’s, verschillen in (politieke) belangen en verschillen in normen en waarden onderling bespreekbaar en overbrugbaar maken, dat is mijn kracht. Bij deze bestuursstijl hoort evenwel ook dat behaalde successen gedeeld worden met iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Consequentie hiervan is, dat dit ten koste gaat van de profilering van mij als wethouder en van die van mijn partij. Deze profilering is wel wat van mij als wethouder gevraagd wordt als onderdeel van een andere manier van politiek bedrijven.

Mijn conclusie na 1,5 jaar is derhalve dat ik effectiever kan zijn buiten dan binnen dit politieke speelveld. Dat is voor mij de reden om mijn ontslag aan te bieden aan de gemeenteraad en per direct mijn taken neer te leggen.

Maar niet nadat ik eerst alle inwoners, organisaties, raadsleden en mijn collega’s wil bedanken voor onze prettige samenwerking en de geleerde lessen.

Ik wens jullie veel energie, plezier en wijsheid toe bij het samen verder bouwen aan onze mooie gemeente, zodat Utrecht een aantrekkelijke stad is en blijft voor al haar (nieuwe) inwoners.

Daarnaast wens ik mijn opvolger veel succes op de mooie portefeuille van welzijn, zorg en maatschappelijke opvang, wijkgericht werken en participatie, cultuur en de wijk noordwest.

 

Met vriendelijke groet,

 

Margriet Jongerius