Het gaat niet goed met de spreeuw in Nederland, onder meer doordat er in stedelijk gebied steeds minder nestplaatsen zijn. De spreeuw is dan ook een beschermde soort in het kader van de Wet Natuurbescherming en mag niet verjaagd of verstoord worden. Pepijn Zwanenberg, raadslid van GroenLinks: “Veel mensen in de stad reageren geschokt op de plannen van de school om de bomen te kappen. We hebben in Utrecht juist te weinig bomen en groen, dus we moeten koesteren wat we hebben. Ook deze bomen zijn waardevol: ze gaan hittestress tegen, zijn van belang voor ons klimaat en bieden een schuilplaats aan dieren.” 

Hinder
Tegelijk begrijpen de partijen dat de spreeuwen, en dan vooral hun uitwerpselen, hinderlijk zijn voor de school en voor de leerlingen die buiten willen spelen. Een deel van het schoolplein kan momenteel niet meer gebruikt worden omdat er een dikke laag spreeuwenpoep op zit. De sterke geur is hinderlijk, maar ook ongezond om in te ademen. Daarom vragen de politieke partijen vandaag aan de gemeente om samen met de school en de Vogelbescherming te onderzoeken wat er mogelijk is om de overlast van de spreeuwen in de toekomst te beperken.