Buurtbewoners mogen braakliggende terreinen in de stad tijdelijk gebruiken voor initiatieven die de buurt verlevendigen. Ze moeten zelf zorgen voor een leuk plan en voor toezicht. Dat schrijft het college na vragen van GroenLinks.

Fractievoorzitter Marry Mos wil graag dat braakliggende terreinen in de stad tijdelijk gaan veranderen in levendige plekken waar buurtbewoners kunnen tuinieren, kinderen mogen spelen en waar kunstenaars de ruimte krijgen om mooie dingen te doen. Het gaat om tijdelijke nieuwe functies voor de buurt, totdat een bouwplanplan rond is of een definitieve bestemming is bedacht voor de terreinen. Mos heeft het college eind december gevraagd om actie te ondernemen om dit mogelijk te maken.

Het gemeentebestuur wil graag meewerken als de grond in eigendom is van de gemeente. Het terrein moet wel geschikt zijn en vanaf het begin moet duidelijk zijn dat het gebruikt tijdelijk is. Het college neemt zelf geen initiatief voor een ludieke invulling van braakliggende terreinen. Bewoners moeten zelf met goede plannen komen en zorgen voor de uitvoering. Via het wijkbureau kunnen bewoners budget aanvragen.

Mos is blij dat het college positief zal reageren op buurtinitiatieven, maar  vindt dat de gemeente een actievere houding mag aannemen. ,,Voor veel bewoners van de stad zijn deze verpauperde terreinen een doorn in het oog. In Rotterdam worden dergelijke locaties nogal eens ingericht tot tijdelijke parken, wilde bloementuinen, speelplekken voor kinderen of tot creatieve ruimten voor de buurt. De gemeente moet wel even het voortouw nemen.”

De buurtbewoners zijn ook in de plannen van GroenLinks wel zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud. Als de terreinen na jarenlang gebruik door de buurt alsnog worden bebouwd, blijven in ieder geval de contacten tussen de bewoners bestaan, is de gedachte.