'Bevorder biodiversiteit in de stad'

GroenLinks wil dat de gemeente Utrecht ambitie gaat tonen in het bevorderen van biodiversiteit in de stad. “Nu gaat men slechts uit van het principe van ‘geen schade doen’. Terwijl de stad juist ook kansen biedt.” zegt raadslid Brechtje Paardekooper.

“Je zou het niet verwachten, maar in de stad tref je soms meer biodiversiteit dan op het platteland. In Utrecht bestaan veel kleine biotopen met specifieke planten en dieren” Aldus Paardekooper. GroenLinks Utrecht wil dat deze leefgebieden op wijkniveau in kaart worden gebracht.

Met een ‘natuurwaardekaart’ kunnen bewoners die bijvoorbeeld willen weten of er groepen huismussen in de buurt wonen, dat meteen zien. De kaarten zijn ook bruikbaar voor projectontwikkelaars, die bij een bouwproject bijvoorbeeld vleermuiskasten, mussenflats of gierzwaluwkasten willen installeren.

De wethouder gaf vandaag aan de natuurwaardekaarten te gaan maken. “Daar ben ik blij mee,” zegt Brechtje Paardekooper, “Maar dat alleen is niet genoeg. De volgende stap is: heldere doelstellingen en ambities.”