Betaalbaar, duurzaam en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie

Wonen is een recht. In Utrecht staat dat recht onder druk vanwege de oververhitte huizenmarkt. De aankomende maanden werkt Utrecht daarom aan een nieuwe visie op wonen waarin beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid centraal staan.

 
Voor het eerst sluit de gemeente hierbij een stadsakkoord met beleggers, corporaties, eigenaren en ontwikkelaars. Naar aanleiding van vragen van GroenLinks raadslid Floor de Koning worden ook bewonersinitiatieven uitgenodigd, zodat het geen blauwe pakken overleg wordt. De belangrijkste doelen voor het stadsakkoord komen wat GroenLinks betreft uit het coalitieakkoord:
1. Meer sociale (35%) en middenhuur (25%) bij nieuwbouwprojecten
2. Gemengde wijken
3. Duurzaamheid
4. Meer en sneller bouwen
5. Doorstroming bevorderen
 
Daarnaast ziet Floor de Koning nog meer kansen. Zo wil GroenLinks:
  • Goede afspraken met ontwikkelaars en corporaties over het voorkomen van speculatie. Zodat er geen megawinsten worden onttrokken, die we juist goed kunnen gebruiken voor snel, betaalbaar en duurzaam bouwen.
  • Afspraken met ontwikkelaars dat ook zij plekken bieden aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Nu doen alleen woningbouwcorporaties dit.
  • Dat middenhuurwoningen worden toegewezen aan mensen met een middeninkomen. Zo zorgen we ervoor dat deze (soms gesubsidieerde) woningen terecht komen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn, zoals leraren, politieagenten en verplegers.
  • Meer woningen van de goedkopere categorie middenhuur (750 euro in plaats van 950 euro). Op dit moment is middenhuur voor veel mensen met een middeninkomens onbetaalbaar.
  • Meer gemengd wonen projecten realiseren. Bijvoorbeeld door als gemeente een lage grondprijs te rekenen en partijen uit te dagen. De ervaringen met gemengd wonen projecten zoals Place2BU en De Saffier zijn positief en smaken naar meer.
Een breed stadsgesprek over wonen is op 27 november om 20 uur. Iedereen is daarbij welkom. In het voorjaar van 2019 wordt een stadsakkoord en een nieuwe woonvisie verwacht