Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens is niet financieel gezond, berichtte de NOS afgelopen week. Zij kunnen geen financiële buffer opbouwen of kunnen niet rondkomen. GroenLinks raadslid Meike Hellevoort: “Ook in Utrecht hebben veel gezinnen het moeilijk. Gelukkig laat Utrecht hen niet vallen: we staan er landelijk om bekend dat we vooroplopen als het gaat om bijvoorbeeld het aanpakken van problematische schulden en steunen van mensen die een bijstandsuitkering hebben. Tegelijk kan je als gemeente vooral pleisters plakken. De echte klappers op het gebied van bestaanszekerheid kunnen gemaakt worden door het Rijk en die laat het helaas vaak afweten.” 

Vandaag besprak de Utrechtse gemeenteraad de plannen die het college heeft om ervoor te zorgen dat iedereen kan rondkomen, kan meedoen en schuldenvrij is. Daarbij wil de gemeente extra aandacht geven aan gezinnen met kinderen. “Dat is een duidelijke en mooie keuze waar wij achter staan,” reageert Hellevoort. “Tegelijk moeten we andere mensen in een kwetsbare financiële positie niet uit het oog verliezen, zoals bijvoorbeeld alleenstaanden met hoge zorgkosten.” Om die groep te steunen, stelde Hellevoort vandaag voor om een deel van de extra investeringen ook voor deze groep in te zetten, zodat zij hun zorgkosten kunnen betalen. Een meerderheid van de raad steunde dit plan. Hellevoort: “Ik ben blij dat we iets kunnen betekenen voor deze groep. Er zijn veel mensen die hun hele leven afhankelijk zijn van zorg en elk jaar weer de extra kosten daarvan hebben. Met dit plan geven we ook deze groep net wat meer financiële zekerheid.”