Bescherm positie huurders bij nieuwe regels voor tijdelijk verblijf

Utrecht krijgt nieuwe regels voor tijdelijk verblijf en het verhuren van woonruimtes voor enkele weken tot maanden. Bij het debat hierover in de gemeenteraad heeft GroenLinks voorstellen gedaan en gesteund die de positie van huurders bij tijdelijk verblijf beschermen. Op initiatief van GroenLinks is onder andere geregeld dat internationale studenten gewoon huurprijsbescherming hebben en naar de huurcommissie kunnen stappen.

GroenLinks raadslid Thijs Weistra: “De Utrechtse woningmarkt is overspannen. GroenLinks wil voorkomen dat huurders, zoals internationale studenten, zich gedwongen voelen hun huurrecht op te geven zodat ze tenminste ergens in de stad kunnen wonen.”

Op dit moment vindt tijdelijk verblijf vooral op illegale manier plaats. Met de nieuwe regels gaat Utrecht dit terugdringen. Hier is GroenLinks blij mee (of: Dit is voor GroenLinks heel belangrijk.) Ook wordt tijdelijk verblijf niet toegestaan op plekken waar permanente woonruimte zou kunnen komen. Dit was voor GroenLinks een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met het nieuwe beleid.  

Student Hotel 

GroenLinks is nog steeds tegen een student hotel concept, waar studenten vaak een halfjaar of meer wonen zonder huurrecht is voor GroenLinks. Weistra: “GroenLinks is nog altijd van mening dat een Student Hotel geen plek verdient in onze stad en dat elke student recht moet hebben op huurbescherming in plaats van torenhoge huren en boetes als ze hun contract opzeggen.” Op verzoek van GroenLinks gaat het college uitzoeken op welke manieren dergelijke concepten tegen gehouden kunnen worden.