Begroting bijgestuurd door voorstellen GroenLinks

Tijdens het slotdebat van de begrotingsbehandeling is het GroenLinks gelukt om de begroting voor 2007 bij te sturen. Belangrijke onderwerpen waren het opknappen van het Lucas Bolwerk, het verhogen van het cultuurbudget, vervolgcursussen voor inburgeraars en heroverweging van de fly-over over het 24 oktober plein. Op alle punten heeft GroenLinks een positief antwoord op gekregen.

GroenLinks heeft er nooit een geheim van gemaakt de plannen voor een fly-over bij het 24 Oktoberplein liever kwijt dan rijk te zijn. In de jongste bestuursrapportage over he stationsgebied werd aangegeven dat de fly-over onlogisch is als tegelijkertijd de Westpleintunnel verder doorgtrokken moet worden om de lucht in dat gebied niet nog viezer te maken.

Fractievoorzitter Marry Mos: ,,We hebben een motie ingediend om de plannen voor een fly-over opnieuw te bekijken samen met de PvdA, het CDA en de ChristenUnie. Dat onze coalitiepartners door voortschrijdend inzicht bereid zijn om gemaakte plannen te heroverwegen getuigt van politieke moed. Petje af.”Ook op groengebied heeft GroenLinks een punt binnengehaald. Sinds het plan om een parkeergarage onder het Lucas Bolwerk te bouwen van de baan is, ligt het park er verwaarloosd bij. In de begroting was er tot nu toe geen geld gereserveerd om het park op te knappen. GroenLinks heeft uiteindelijk toch geld gevonden om de vroegere 'parel van het Zocherplantsoen' in oude luister te herstellen. Ook het cultuurbudget heeft een extra impuls gekregen. Of het lukt om het budget ook met het groeiende aantal bewoners te laten stijgen, zoals GroenLinks graag wil, moet nog blijken. Het college heeft toegezegd hier tijdens de voorjaarsnota op terug te komen.Het gemeentebestuur gaat verder geld vrijmaken om inburgeraars een vervolgcurssus te kunnen aanbieden. Tot tevredenheid van GroenLinks. ,,Als Utrecht een thuis wil zijn voor immigranten moeten we hen ook de mogelijkheid bieden de taal echt goed te leren", zegt Marry Mos.