Ambitie Utrecht circulair 2050 vraagt om actieplan

GroenLinks is blij met de ambitie van de gemeente om in te zetten op een circulaire stad in 2050 en vraagt het college om een ambitieus actieplan Circulair Utrecht op te stellen. Dit plan bevat concrete acties en dient als basis voor verschillende initiatieven in de stad om goed met grondstoffen om te gaan.

“De omslag naar een kringloopeconomie is even noodzakelijk als onvermijdelijk. Het vraagt om een andere manier van denken over afval en schaarse grondstoffen. Bovendien biedt het kansen voor nieuwe banen, waaronder in de bouw, maak- en reparatiesector”, aldus raadslid Rachel Heijne.

Zo kan de gemeente circulair bouwen aanjagen, door bij de aanbesteding van bouwprojecten ontwikkelaars te stimuleren materialen zo circulair mogelijk te gebruiken. Dat kan door duurzame materialen te kiezen en door materialen opnieuw te gebruiken. Ook kan de gemeente afspraken maken over het flexibel gebruik van gebouwen, zodat herinrichting later makkelijker wordt.

Een ander initiatief is een materialenbank. Dat is een marktplaats waar inwoners goederen zoals hout, tegels of textiel kunnen inleveren en waar anderen ze vervolgens kunnen afhalen voor een tweede leven. De gemeente kan meer van dit soort plekken realiseren in de stad. Rondom consumptiegoederen is namelijk nog een grote slag te slaan als het gaat om het lokaal hergebruik en recyclen.

Utrecht volledig circulair maken is een stadsbrede uitdaging, waarvoor vele verschillende partijen uit de stad nodig zijn. Wat GroenLinks betreft ligt de nadruk van het actieplan daarom op de verbinding met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars. GroenLinks bekijkt ook de optie om dit actieplan uit te breiden naar een Stadsakkoord Circulaire Stad 2050.