Thijs Weistra
Thijs Weistra

Actieplan scooters: college onderzoekt mogelijkheden milieuzone

Het college gaat onderzoeken of het mogelijk is om vanaf 2020 een full electric milieuzone voor brommers en scooters in te stellen. Dit schrijft GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk in haar brommerbrief, een reactie op het actieplan scooteroverlast van GroenLinks en D66. Het naar de rijbaan sturen van brom- en snorfietsen, een wegsleepregeling voor foutief geparkeerde scooters en strenge handhaving op snelheidsovertredingen zijn de andere maatregelen.

In het actieplan scooteroverlast hebben GroenLinks en D66 vier maatregelen gevraagd om de grote overlast van scooters tegen te gaan. In het actieplan stellen de twee partijen dat zij er naar streven om de vervuilende snorfietsers en brommers uit de stad te weren. 'Uit onderzoek door TNO blijkt dat brommers en scooters significante hoeveelheden schadelijk ultrafijnstof uitstoten. Een full electric milieuzone is een hele mooie maatregel om Utrechters niet langer bloot te stellen aan gezondheidsrisico's, en aan stank- en geluidsoverlast,' zegt GroenLinks-raadslid Thijs Weistra.

Zijn D66-collega Arjan Kleuver: 'Het weren van vervuilende scooters en brommers is goed voor de fietsers én goed voor het milieu. Heel goed dat het college dit voortvarend oppakt!'

Het college wil bij de evaluatie van de huidige milieuzone in gesprek met de Utrechtse gemeenteraad over de mogelijkheden van een milieuzone voor brommers en scooters.

Scooters naar de rijbaan

Een andere maatregel die het college wil nemen om de overlast van brommers en scooters te verminderen is het naar de rijbaan sturen van brommers. Uit het eerder genoemde TNO-onderzoek blijkt dat snorbrommers gemiddeld ongeveer net zo hard rijden als brommers. In de brief van het college staat nu ook dat ze wil onderzoeken of ook snorfietsen naar de rijbaan verplaatst kunnen worden.

'Aanvankelijk hebben wij aangegeven dat snorfietsen nog niet naar de rijbaan kunnen, omdat hiervoor geen helmplicht geldt. Echter, op 17 november jongstleden heeft de minister van Infrastructuur en Milieu gemeld lokale initiatieven hiertoe te faciliteren.'

Parkeeroverlast

Een vierde maatregel om de overlast door brommers en scooters tegen te gaan is het wegslepen van foutief gestalde scooters en brommers. Deze maatregel gaat op 1 januari in. De kosten voor het wegslepen komen op het conto van de eigenaar van het vervoersmiddel.

In juni stelden GroenLinks en D66 het Actieplan Scooteroverlast op. 'De overlast van scooters in Utrecht is zo groot dat wij met een breed plan de gezondheidsschade voor Utrechters, de milieuschade en verkeersonveiligheid willen aanpakken', zei Weistra destijds.