Thijs Weistra
Thijs Weistra

Aanpak parkeerdruk Jordanlaan na vragen GroenLinks

Op de Prof. Jordanlaan, Strawinskylaan e.o. en het Tolsteegplantsoen wordt betaald parkeren ingevoerd. Dit is de uitkomst van een draagvlakmeting onder bewoners. GroenLinks-raadslid Thijs Weistra vroeg eerder om dit onderzoek vanwege de hoge parkeerdruk in dit gebied.

In een brief aan de gemeenteraad maakte GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk vandaag bekend dat een meerderheid van de inwoners van het gebied Jordanlaan, Strawinskylaan en Tolsteegplantsoen voor de invoering van betaald parkeren is om de parkeerdruk te verminderen. Het college heeft daarop besloten om betaald parkeren in deze gebieden per 1 juni 2017 in te voeren.

Uit de parkeerdrukmetingen bleek dat in alle vier de gebieden de parkeerdruk hoog is. Er is onderzocht of er alternatieven zijn om de parkeerdruk te verlagen. Dit bleek niet het geval. Daarop is, op verzoek van GroenLinks-raadslid Thijs Weistra, een draagvlakmeting uitgevoerd voor betaald parkeren. Uit de internetpeiling blijkt een overgrote meerdere voor de invoering hiervan.