Aan de slag met vluchtelingenopvang én Overvecht

De Utrechtse GroenLinksfractie is tevreden met de uitkomst van de uitgebreide discussie over de uitbreiding van de opvang voor vluchtelingen. ‘Utrecht kan aan de slag met zowel de noodopvang, als met de wijk Overvecht,’ aldus GroenLinks-raadslid Peter van Corler.

‘Beelden uit Syrië bevestigen elke keer opnieuw de noodzaak om ook in Utrecht onze bijdrage te leveren aan de opvang van mensen die vluchten voor oorlogsgeweld,’ aldus Van Corler. Hij onderstreepte tijdens het raadsdebat dat het college een lastige, maar zorgvuldige afweging heeft gemaakt.

Breed draagvlak voor de opvang

Van Corler spreekt over het brede draagvlak voor de opvang in de stad. ‘Dat zie ik aan de steun voor opvang in Utrecht-West: de verschillende vrijwilligers-initiatieven, de ervaringen met het AZC in Oog in Al en de gesprekken over de opvang in Utrecht-West.’

Overvecht

De GroenLinks-fractie deelt de zorgen over de problemen die spelen in Overvecht, maar bestrijdt dat opvang van vluchtelingen deze problemen zal vergroten.  Van Corler: ‘De geluiden uit Overvecht nemen wij serieus en daarom stellen wij een aantal voorwaarden aan de noodopvang.' GroenLinks pleit onder andere voor zinvolle dagbesteding voor de asielzoekers en een goede mix tussen gezinnen en alleengaande mannen.

In november 2015 zorgden GroenLinks en PvdA voor een Versnellingsgroep Overvecht die de problemen van de wijk versneld aanpakt. ‘We verwachten een snel resultaat van deze Versnellingsgroep, zodat we de problemen in Overvecht verder kunnen aanpakken,’ aldus Van Corler.