30 jaar kinderrechtenverdrag reden tot feest!

Op 20 november dit jaar viert het internationale kinderrechtenverdrag haar 30ste verjaardag. Wat GroenLinks betreft is dit reden tot feest. Raadslid Peter van Corler roept woensdag het college op om samen met scholen en kinderraden te bekijken hoe het jubileum feestelijk gevierd kan worden.  

Peter van Corler: “Utrecht is een kinderrechtenstad. Kinderrechten zijn te belangrijk om dit jubileum ongemerkt voorbij te laten gaan. GroenLinks is daarom erg benieuwd hoe de Utrechtse kinderen zelf dit feest zouden willen vieren. Maar ook of hier leuke ideeën voor zijn vanuit scholen, speeltuinen en bijvoorbeeld de rechtenfaculteit van de UU.”  

Als kinderrechtenstad wil de gemeente wil meer naar kinderen en jongeren luisteren en met hun ideeën aan de slag gaan. Daarvoor zijn verschillende initiatieven zoals kinderraden, waarin kinderen hun mening kunnen geven over dingen die zij belangrijk vinden voor hun stad. En een programma voor basisscholen over democratie en samenleven.