Milieuzone

Utrecht is de eerste gemeente in Nederland met een milieuzone voor personenauto's

GroenLinks kiest voor de gezondheid van Utrechters. Gezonde lucht is van evident belang voor de gezondheid en de leefbaarheid. In traditionele steden waar de auto alle ruimte krijgt, neemt de leefbaarheid af. GroenLinks werkt aan de gezonde, duurzame stad van de toekomst. Het weren van zeer vervuilende auto's en scooters, en het tegelijk faciliteren van alle andere vormen van schoon vervoer, past bij dit beleid.

GroenLinks-wethouder Frits Lintmeijer heeft de eerste milieuzone voor personenauto's ingevoerd. Op initiatief van GroenLinks-raadslid Thijs Weistra wordt nu gewerkt aan een uitbreiding van de milieuzone voor de meest vervuilende scooters.