13. Sebastiaan Rood

Man, 27 jaar, Uithof
Masterstudent European Governance Universiteit Utrecht

jongeren, onderwijs, internationaal

Advies kandidatencommissie
Sebastiaan praat makkelijk, onderbouwt zijn standpunten zorgvuldig en kan goed weerwoord bieden bij kritische vragen. Debatteren en campagnevoeren maken hem enthousiast. Hij neemt internationale ervaring mee als jongerenvertegenwoordiger in diverse Europese platforms en vanuit een stage bij de Verenigde Naties. Lokale politieke ervaring deed hij op als duo-raadslid in Hilversum. Wij zien in Sebastiaan een talent, dat veel mogelijkheden heeft zich in de komende jaren verder te ontwikkelen.

Persoonlijke toelichting
Hoi, ik ben Sebastiaan Rood, 26 jaar, student Europese bestuurskunde en bewoner van de Uithof. In de gemeenteraad van Utrecht wil ik met het team van GroenLinks Utrecht knallen op drie thema’s: internationaal lokaal leiderschap, bewonersparticipatie én de belangen van jongeren.

Ook in de komende periode krijgt Utrecht een ambitieuze internationale agenda. Met name op gendergelijkheid en duurzaamheid loopt Nederland achter. Ik ga erop toezien dat Utrecht levert op de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen, het Klimaatverdrag van Parijs en de bescherming van mensenrechten.

Dit wil ik samen met Utrechtse organisaties, bedrijven en inwoners doen. In het bijzonder wil ik jongeren en studenten betrekken. Ik zie toe op de naleving van de Utrechtse Participatiestandaard en hou de gemeente scherp op het actief betrekken van jongeren- en studentenorganisaties.

Verder maak ik mij hard voor de rechten en de belangen van jongeren en studenten. Onder andere het kamertekort in Utrecht is een groot probleem, dat pakken we aan. Specifiek kan de Uithof op mij rekenen. De gemeente zet met stakeholders in op een bereikbare Uithof met betere voorzieningen voor bewoners.

Wil jij meer weten over mijn ambities voor Utrecht? Check mijn Facebookpagina of mail mij! Ik kan niet wachten om met de toppers van onze lijst Groenlinks opnieuw de grootste partij te maken. Samen maken wij in Utrecht ook in de komende periode onze duurzame en rechtvaardige idealen waar!