Vacature Secretaris

Wij hebben onszelf als doel gesteld meer diversiteit in de organisatie te brengen.  Vooral mensen met meer dan alleen een westerse achtergrond nodigen wij uit om te solliciteren.

 

Wat is GroenLinks Utrecht?

GroenLinks is al 25 jaar de enige grote, stabiele partij in Utrecht. Met ruim 2.300 leden is het ook één van de grootste afdelingen van GroenLinks. Momenteel is GroenLinks de grootste partij van Utrecht met twaalf zetels in de Utrechtse gemeenteraad. GroenLinks heeft drie wethouders in het College.

 

Wie zijn wij?

Het bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij initiëren activiteiten voor leden en geïnteresseerden, hebben contact met leden en richten ons op campagne-activiteiten. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van verkiezingen. Ook werken wij nauw samen met de fractie.

 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken op dit moment een secretaris.  De secretaris is de organisatorische spil van het bestuur en het eerste aanspreekpunt van het bestuur richting de fractie en de leden. 

De secretaris:

 • doet verslag van algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten van het bestuur;
 • houdt jaaragenda’s, jaarplanningen en acties bij;
 • zorgt voor de digitale archivering van belangrijke verslagen en documenten;
 • organiseert samen met het bestuur de algemene ledenvergaderingen;
 • houdt de ledenadministratie up-to-date en is verantwoordelijk voor het (veilig) gebruik, verwerking, en administratie van ledengegevens; 
 • beantwoord vragen van leden of verwijst hen door;
 • voorziet nieuwe bestuursleden van mailadressen en geeft hen toegang tot andere communicatiekanalen;
 • is verantwoordelijk voor het verzenden van mailings;
 • is het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de fractie en de leden.

Tijdens de (aanloop naar de) verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022 verzorgt de secretaris de registratie, organisatie en archivering van persoonsgegevens van kandidaat-raadsleden en het inleveren van de kieslijsten bij de gemeente.

 

Wie ben jij?

Jij hebt:

 • Interesse in de actuele lokale politiek;
 • oog voor detail;
 • talent voor organiseren;
 • affiniteit met GroenLinks en bent of wordt lid van de partij;
 • minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar voor de werkzaamheden;
 • tijd om naast de bestuursvergaderingen aan andere GroenLinks-activiteiten deel te nemen om zo contact met leden, fractie en wethouders te onderhouden;
 • een pro-actieve houding.

 

Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • het opbouwen van bestuurservaring;
 • een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • een kijkje in de keuken van de lokale politiek.

Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald.
 

Procedure

Interesse? Stuur een e-mail met motivatie en CV naar: secretaris@groenlinksutrecht.nl

Vanwege de coronasituatie is dit de voorlopige planning:

 • Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen tot en met 8 mei solliciteren door het sturen van een motivatie met CV aan de secretaris.
 • We nodigen iedere geïnteresseerde voor een bestuursfunctie uit om te komen kijken bij een bestuursvergadering. Dit is ook een onderdeel van het meelopen na je sollicitatie. De vergaderingen zijn op 31 maart, 28 april en 26 mei. Tijdens de periode dat er maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus gelden, bekijkt het bestuur nog hoe zij digitaal zal vergaderen.
 • Kandidaten lopen daarna mee in het bestuurswerk
 • De interne kandidatencommissie voert uiteindelijk een gesprek met alle kandidaten. Zij laat de kandidaten weten of zij een positief advies krijgen van de commissie.
 • Kandidaten kunnen zich op elk moment nog terugtrekken uit de procedure als zij dat wensen.
 • Alle kandidaten die beschikbaar zijn (met positief of negatief advies), worden voorgedragen door de commissie. Op een Algemene Ledenvergadering presenteren de kandidaten zich kort aan de leden. Vervolgens stemmen we schriftelijk. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd.
 • Omdat je als secretaris met persoonsgegevens werkt, hoort het aanvragen van een VOG bij de procedure.