Vacature Penningmeester

Wij hebben onszelf als doel gesteld meer diversiteit in de organisatie te brengen. Vooral mensen met meer dan alleen een westerse achtergrond nodigen wij uit om te solliciteren.

Wat is GroenLinks Utrecht?

GroenLinks is al 25 jaar de enige grote, stabiele partij in Utrecht. Met ruim 2.500 leden is het ook één van de grootste afdelingen van GroenLinks. Momenteel is GroenLinks de grootste partij van Utrecht met twaalf zetels in de Utrechtse gemeenteraad. GroenLinks heeft drie wethouders in het College.

Wie zijn wij?

Het bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij initiëren activiteiten voor leden en geïnteresseerden, hebben contact met leden en richten ons op campagne-activiteiten. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van verkiezingen. Ook werken wij nauw samen met de fractie.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken op dit moment een penningmeester. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de afdelingsfinanciën. Je beheert de meerjarenbegroting en zorgt ervoor dat er voldoende verkiezingsbudget is. De penningmeester handelt verder de betaling van facturen en declaraties af en heeft contact met de bank. Daarnaast draagt de penningmeester zorg voor het opstellen van de jaarrekening en tussentijdse rapportages en zorgt voor het financieel jaarverslag. Ook is de penningmeester verantwoordelijk voor het aanstellen van een kascommissie en zoekt financiële afstemming met de fractie en het landelijk bureau.

Je legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur van de afdeling en uiteindelijk aan de ALV.

Wie ben jij?

Jij bent:;

 • Zorgvuldig, verantwoordelijk en flexibel;
 • Niet bang voor excel en administratie;
 • Iemand die kritische vragen stelt;
 • Iemand die kansen in activiteiten ziet;
 • Positief en enthousiasmerend;
 • Lid of wil lid worden van de partij;
 • Minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar voor de werkzaamheden,

Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Het opbouwen van bestuurservaring en campagnekennis;
 • Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.

Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald.

 

Procedure

Interesse? Stuur een e-mail met motivatie en CV naar: secretaris@groenlinksutrecht.nl

• Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen tot en met 21 augustus solliciteren door het sturen van een motivatie met CV aan de secretaris.

• We nodigen iedere geïnteresseerde voor een bestuursfunctie uit om te komen kijken bij een bestuursvergadering. Dit is ook een onderdeel van het meelopen na je sollicitatie. De vergaderingen zijn op 25 augustus, 29 september en 27 oktober. Tijdens de periode dat er maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus gelden, vergadert het bestuur digitaal.

• Kandidaten lopen daarna mee in het bestuurswerk.

• De interne kandidatencommissie voert een gesprek met alle kandidaten nadat zij een tijdje meegelopen hebben. Zij laat de kandidaten weten of zij een positief advies krijgen van de commissie.

• Kandidaten kunnen zich op elk moment nog terugtrekken uit de procedure als zij dat wensen.

• Alle kandidaten die beschikbaar zijn (met positief of negatief advies), worden voorgedragen door de commissie. Op een Algemene Ledenvergadering presenteren de kandidaten zich kort aan de leden. Vervolgens stemmen we schriftelijk. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd. Tot aan de ALV zul je meelopen.