Wij hebben onszelf als doel gesteld meer diversiteit in de organisatie te brengen. Je komt dan ook in een steeds diverser wordend team terecht. Vooral mensen met een andere dan alleen een westerse achtergrond nodigen wij uit om te solliciteren. Wij zijn op dit moment op zoek naar een voorzitter voor onze programmacommissie.

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als GroenLinks Utrecht hebben we al veel bereikt, maar er is nog genoeg te doen! In de komende jaren willen we ons blijven inzetten voor de stad. Onze plannen voor de periode 2022-2026 verwerken we in een inclusief, toegankelijk, groen en sociaal verkiezingsprogramma. We vormen hiervoor de komende maanden een programmacommissie die aan het programma gaat werken. We zijn op zoek naar een enthousiaste voorzitter die met deze commissie dit programma gaat vormgeven.

 

We zoeken iemand met het volgende profiel:

- Je kunt leidinggeven aan een groep diverse mensen uit diverse plekken in de afdeling en kunt goed omgaan met verschillende meningen binnen een team. Je weet de neuzen altijd weer dezelfde kant op te krijgen op een manier die rekening houdt met de verschillende achtergronden van mensen;

- Vanaf januari 2020 tot en met december 2020 heb je gemiddeld  4 uur per week de tijd, vanaf februari 2021 tot en met december 2021 heb je gemiddeld 8 uur per week de tijd. We werken met een strakke planning, het is belangrijk dat we gedurende deze periode echt op je kunnen rekenen;

- Je draagt er samen met de commissie zorg voor dat het verkiezingsprogramma een weerspiegeling is van de diverse, grootstedelijke samenleving binnen de idealen van GroenLinks en kunt tot inclusieve standpunten komen;

- Je vindt het leuk om samen met de leden en onze achterban na te denken over de koers van GroenLinks Utrecht en je kunt deze input ordenen en samen met de commissie verwerken in een uitgebreid verkiezingsprogramma;

- Je betrekt mensen actief bij het proces, zowel binnen als buiten GroenLinks;

- Je bent stressbestendig en kan werken met deadlines;

- Je wilt samen verantwoordelijkheid dragen voor het schrijven van het programma;

- Je staat achter het gedachtengoed van GroenLinks.

 

Taken:

- Leidinggeven aan de programmacommissie;

- Op een creatieve en pro-actieve manier input ophalen voor het programma, zowel binnen als buiten de vereniging;

- Bewaken van overzicht, proces en planning;

-  Input toetsen aan GroenLinks gedachtegoed;

-  Zorgen voor  een definitief programma;

- Contactpersoon voor bestuur, campagneteam en afstemming met campagneteam voor inhoudelijke vragen

 

Procedure

Het bestuur zal je sollicitatie beoordelen waarna eventueel nog een gesprek volgt met de kandidatencommissie en je (eventueel) wordt voorgedragen aan de ALV. De ALV beslist dan uiteindelijk welke kandidaat wordt benoemd. Het gaat om een onbetaalde functie.

Interesse? Stuur een e-mail met motivatie en CV naar:  secretaris@groenlinksutrecht.nl

  • Kandidaten kunnen tot 13 december  solliciteren door het sturen van een motivatie met CV aan het bestuur.

  • In de week van 16 december spreekt een afvaardiging van het bestuur en/of de kandidatencommissie met alle kandidaten. 

  • Alle kandidaten die beschikbaar zijn (met positief of negatief advies), worden voorgedragen door de commissie. Kandidaten kunnen zich na het gesprek nog terugtrekken uit de procedure als zij dat wensen.

  • Bekendmaking van de beschikbare kandidaten geschiedt op 5 januari.

  • Op de ALV van 19 januari 2020 presenteren de kandidaten zich kort aan de leden. Vervolgens stemmen we anoniem. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd. Deze accepteert daarmee de opdracht van het bestuur aan de programmacommissie.