Profiel Lid Programmacommissie 2022

Wij hebben onszelf als doel gesteld meer diversiteit in de organisatie te brengen. Je komt dan ook in een steeds diverser wordend team terecht. Vooral mensen met een andere dan alleen een westerse achtergrond nodigen wij uit om te solliciteren. Wij zijn op dit moment op zoek naar leden voor onze programmacommissie.

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als GroenLinks Utrecht hebben we al veel bereikt, maar er is nog genoeg te doen! In de komende jaren willen we ons blijven inzetten voor de stad. Onze plannen voor de periode 2022-2026 verwerken we in een inclusief, toegankelijk, groen en sociaal verkiezingsprogramma. We vormen hiervoor de komende maanden een programmacommissie die aan het programma gaat werken. We zijn op zoek naar enthousiaste commissieleden die dit programma gaan vormgeven met onze leden.

We zoeken iemand met het volgende profiel:

- Vanaf januari  tot en met december 2020 heb je gemiddeld  2 uur per week de tijd, vanaf februari tot en met december 2021 heb je gemiddeld 4 uur per week de tijd. We werken met een strakke planning, het is belangrijk dat we tijdens deze periode echt op je kunnen rekenen;

- Je draagt er samen met de andere leden van de commissie zorg voor dat het verkiezingsprogramma een weerspiegeling is van de diverse, grootstedelijke samenleving binnen de idealen van GroenLinks en kunt tot inclusieve standpunten komen;

- Je vindt het leuk om samen met de leden en onze achterban na te denken over de koers van GroenLinks Utrecht en je kunt deze input ordenen en verwerken in een uitgebreid verkiezingsprogramma;

- Je betrekt mensen actief bij het proces, zowel binnen als buiten GroenLinks;

- Je bent stressbestendig en kan werken met deadlines;

- Je wilt samen verantwoordelijkheid dragen voor het schrijven van het programma;

- Je staat achter het gedachtengoed van GroenLinks.

Taken:

- Op een creatieve en pro-actieve manier input ophalen voor het programma, zowel binnen als buiten de vereniging;

-  Input toetsen aan GroenLinks-gedachtengoed;

-  Zorgen voor een definitief programma.

 

Procedure:

Het bestuur zal je sollicitatie beoordelen waarna eventueel nog een gesprek volgt met het bestuur en je (eventueel) wordt voorgedragen aan de ALV. Het gaat om een onbetaalde functie.

Interesse? Stuur een e-mail met motivatie en CV naar: secretaris@groenlinksutrecht.nl

  • Kandidaten kunnen tot 6 januari solliciteren door het sturen van een motivatie met CV aan het bestuur.
  • Tussen 10 en 15 januari spreekt een afvaardiging van het bestuur en/of de kandidatencommissie met alle kandidaten.
  • Op de ALV van 19 januari 2020 presenteert de programmacommissie zich als geheel aan de leden.  De commissie wordt direct geïnstalleerd. De voorzitter wordt apart met een stemming benoemd.