In ons bestuur hebben we een vacature: Bestuurslid GroenLinks Utrecht - Werkgroepen (Bi-culturele kandidaten worden expliciet opgeropen om te reageren!)

Wat is GroenLinks Utrecht?

GroenLinks is al ruim 25 jaar de enige grote, stabiele partij in Utrecht. Met ruim 2.200 leden is het ook één van de grootste afdelingen van GroenLinks. Momenteel is GroenLinks de grootste partij van Utrecht met twaalf zetels in de Utrechtse gemeenteraad en drie wethouders in het college.

Wie zijn wij?

Het bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij sturen activiteiten voor leden en geïnteresseerden aan, hebben contact met leden, ondersteunen werkgroepen en commissies en richten ons op campagne-activiteiten. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken op dit moment een algemeen bestuurslid met de portefeuille werkgroepen. Culturele diversiteit is van groot belang voor ons en wij verzoeken dan ook juist mensen met een biculturele achtergrond te solliciteren.

Het bestuurslid Werkgroepen draagt er zorg voor dat GroenLinks contact houdt met de werkgroepen binnen de afdeling. Zij/hij draagt er zorg voor dat leden hun weg vinden binnen de werkgroepen van de afdeling. Hij/zij creëert een goede omgeving voor discussies en activiteiten, binnen de werkgroepen, samen met raadsleden en bij de werkgroepen onderling. Ook handhaaft het bestuurslid de organisatiestructuur tussen bestuur, werkgroepen en raadsleden en verbetert die waar nodig . Daarnaast organiseert het bestuurslid enkele malen per jaar bijeenkomsten voor de werkgroepen en één keer per jaar voor de hele afdeling. Met het bestuurslid Leden en het bestuurslid Diversiteit zorgt het bestuurslid Werkgroepen voor een goede en diverse bezetting van de werkgroepen.

Naast bovenstaande taken verwachten wij van elk bestuurslid dat je actief meedenkt over het algemene beleid van GroenLinks Utrecht. Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald. Een interne kandidatencommissie zal je sollicitatie beoordelen waarna je, inclusief advies van de interne kandidatencommissie, wordt voorgedragen aan de ALV. De ALV beslist dan uiteindelijk welke kandidaat wordt benoemd.

Wie ben jij?

Zoals gezegd: culturele diversiteit is van groot belang voor ons en wij verzoeken dan ook juist mensen met een biculturele achtergrond te solliciteren.

Jij hebt:

 • Ervaring met vrijwilligersbeleid en werken met vrijwilligers;

 • het vermogen diverse mensen te kunnen enthousiasmeren en aan je te kunnen binden;

 • je bent communicatief sterk (diplomatiek);

 • je ziet dwarsverbanden en kunt goed mensen en groepen met elkaar in contact brengen.

 • een lidmaatschap van de partij;

 • minimaal twee dagdelen per week tijd om naast de bestuursvergaderingen en je eigen taken ook aan andere GroenLinks-activiteiten deel te nemen om zo contact met leden, fractie en wethouders te onderhouden;

 • een pro-actieve houding;

 • bestuurservaring binnen dan wel buiten de partij;

 • bij voorkeur een woonadres in Utrecht.

Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam

 • Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken

 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek

Interesse? Stuur een e-mail met motivatie en CV naar: internekandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl

De sluitingstermijn is 15 december 2018. De gesprekken met de interne kandidatencommissie zullen plaatsvinden op maandagavond 17 december. De voordracht op de ALV zal zijn op 12 januari 2019.
De kandidatuur zal door de commissie en bestuur vertrouwelijk worden behandeld. Als kandidaat heb je altijd de mogelijkheid je kandidatuur in te trekken.