Wat is GroenLinks Utrecht?

GroenLinks is al bijna 30 jaar de enige grote, stabiele partij in Utrecht. Met bijna 2.600 leden is het ook één van de grootste afdelingen van GroenLinks. Momenteel is hebben we twaalf zetels in de Utrechtse gemeenteraad en drie wethouders in het college.

Wie zijn wij?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een lokaal verkiezingsprogramma, het opstellen van een kieslijst voor de gemeenteraad en alle andere voorbereidingen rondom de verkiezingen. Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. Het bestuur onderhoudt het contact met de leden. Wij organiseren activiteiten zoals de ledenvergaderingen, ondersteunen de werkgroepen en commissies, en werven nieuwe leden.

Wie zoeken wij?

Het bestuurslid Werkgroepen draagt er zorg voor dat GroenLinks contact houdt met de werkgroepen. Hij/zij draagt er zorg voor dat leden hun weg vinden binnen de werkgroepen van de afdeling. Ook zorgt het bestuurslid voor een goede organisatiestructuur tussen bestuur, werkgroepen en raadsleden. Daarnaast organiseert het lid enkele malen per jaar bijeenkomsten voor de werkgroepen en een keer per jaar voor de hele afdeling. Met het bestuurslid Leden en het bestuurslid Diversiteit en inlcusie zorgt het bestuurslid Werkgroepen voor een goede en diverse bezetting van de werkgroepen. Naast deze taak verwachten wij van elk bestuurslid dat je actief meedenkt over het algemene beleid van de afdeling.

Wie ben jij?

Denk je niet álle kennis en vaardigheden in huis te hebben? Twijfel dan niet om toch te reageren!
Jij hebt:

 • Ervaring met vrijwilligersbeleid en werken met vrijwilligers;
 • Het vermogen diverse mensen te kunnen enthousiasmeren en aan je te kunnen binden;
 • Affiniteit met GroenLinks en bent lid of wil lid worden van de partij;
 • Twee dagdelen per week tijd voor je eigen werkzaamheden, het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering en GroenLinks-activiteiten om zo contact met leden, fractie en wethouders te onderhouden;
 • Een pro-actieve houding.

Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.

Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald. Een interne kandidatencommissie zal je sollicitatie beoordelen waarna je, inclusief advies van de interne kandidatencommissie, wordt voorgedragen aan de ALV. De ALV beslist dan uiteindelijk welke kandidaat wordt benoemd.

Procedure

Ben jij ons nieuwe bestuurslid werkgroepen? Kijk dan hieronder hoe je kunt solliciteren:

 • Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen voor 14 april kenbaar maken dat ze geïnteresseerd zijn door een mail en CV te sturen naar: internekandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl
 • Er volgt dan een kennismakingsgesprek waar meer wordt verteld over de procedure.
 • Kandidaten lopen mee in het bestuurswerk. Dit houdt in dat ze aanwezig zijn bij de maandelijkse bestuursvergaderingen en een kleine opdracht krijgen.
 • We nodigen de kandidaten uit voor de bestuursvergaderingen op de woensdagen 28 april, 26 mei en 30 juni. Tijdens de periode dat er maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus gelden, vergadert het bestuur digitaal.
 • Stuur voor 12 juni je sollicitatiebrief naar de interne kandidatencommissie. De interne kandidatencommissie voert een sollicitatiegesprek met alle kandidaten. Zij laat de kandidaten weten of zij een positief advies krijgen van de commissie.
 • Kandidaten kunnen zich op elk moment nog terugtrekken uit de procedure als zij dat wensen.
 • Alle kandidaten die beschikbaar zijn (met positief of negatief advies), worden voorgedragen door de commissie. Op de eerste Algemene Ledenvergadering in juli 2021 presenteren de kandidaten zich kort aan de leden. Vervolgens stemmen we schriftelijk. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd.