Utrecht, stad voor iedereen

GroenLinks bouwt aan een duurzame en sociale stad waar iedereen zich thuis kan voelen. Aan een gezonde stad voor jong en oud, een stad voor iedereen ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid of geslacht, waar je ook mee kunt doen als je minder verdient of geen werk hebt. En aan een stad die zich verantwoordelijk voelt voor komende generaties en het klimaatprobleem aanpakt. GroenLinks wil Nederland veranderen. In Utrecht laat GroenLinks als stabiele grote partij zien hoe die verandering er uitziet.

Gezonde toekomst

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die haar kan stoppen. GroenLinks zet in op een duurzame toekomst, door werk te maken van isolatie, hergebruik van afval en schone energie. Met zonnepanelen en windmolens in de Utrechtse polder en het omschakelen van aardgas naar elektra. We werken verder aan een gezonde toekomst met investeringen in fietspaden, stallingen en bruggen. Minder vervuilende auto's in de stad, meer ruimte voor fiets, voetganger en openbaar vervoer. Zo verandert Utrecht steeds meer in een gezonde en duurzame stad.

Eerlijk delen

GroenLinks wil eerlijke kansen voor iedereen en de welvaart eerlijk verdelen. Daarom komen we op voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, investeren we in het bestrijden van armoede en pakken we problemen met schulden aan. Vanuit vertrouwen kijken we hoe we Utrechters verder kunnen helpen. Geen verplicht vrijwilligerswerk en strafkortingen als je met een bijstandsuitkering een klein foutje maakt, maar meedenken en samen zoeken naar wat wél werkt. Zo veranderen we Utrecht in een stad waar iedereen mee kan doen.

Betaalbaar wonen

GroenLinks maakt zich er hard voor dat iedereen betaalbaar kan wonen in Utrecht. Voor de student die een kamer zoekt en voor de oudere die graag met zorg in de eigen buurt wil blijven wonen. Voor de leraar die net teveel verdient voor een sociale huurwoning en het gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Het moet niet gaan om grote winsten van projectontwikkelaars en verhuurders, maar om een veilige en fijne plek om te wonen. Als de gemeente niet ingrijpt, rijzen de prijzen voor kamers en huizen de pan uit. Daarom moet de Utrechtse woningmarkt veranderen. Wonen is geen markt, wonen is een recht.

Verandering begint in Utrecht! Verandering begint bij GroenLinks