GroenLinks vindt dat mensen verantwoord om moeten gaan met huisdieren. We stimuleren het chippen van huisdieren en voorkomen de groei van het aantal zwerfdieren. We ontmoedigen de verkoop van dieren in dierenwinkels en tuincentra en stimuleren dat mensen dieren uit het asiel in huis nemen. De gemeente draagt haar steentje bij voor de opvang, de verzorging, de castratie en het vervoer van in het wild levende dieren en zwerfdieren in en naar de opvangcentra.  

Het gebruik van dieren bij evenementen levert onnodig leed op voor deze dieren. GroenLinks wil dat er geen vergunningen worden verleend voor het gebruik van dieren bij evenementen, zoals bij levende kerststallen. Het gebruik van ballonnen of lampionnen moeten we ontmoedigen: het levert milieuoverlast op en schade aan dieren in het wild.