Monumentaal groen krijgt een plek in de monumentenverordening. De gemeente draagt actief zorg voor het behoud en hergebruik van industrieel erfgoed, met name in de huidige transformatiegebieden. 

De Domtoren en de wal- en kluismuren aan de grachten zijn Utrechtse iconen die hoognodig onderhoud nodig hebben. Om dat te financieren zal de gemeente moeten optrekken met de provincie en het Rijk.