GroenLinks kiest voor windenergie
GroenLinks kiest voor windenergie

Werkgroepen van GroenLinks Utrecht

Werkgroepleden gezocht!

Heb je affiniteit met, of beter nog, houd jij je in je dagelijks werk bezig met thema’s als wonen, groen in de stad, vluchtelingen of milieu? Of lijkt het je leuk om mee te helpen met de organisatie van Politieke Cafés of het opzetten van een introductieprogramma voor nieuwe GroenLinks leden? Dan zijn we op zoek naar jou! GroenLinks Utrecht heeft verschillende werkgroepen; die ondersteunen gevraagd en ongevraagd de fractieleden van GroenLinks Utrecht. Ze zijn daarmee een combinatie van denken én doen. Ze pakken onderwerpen op die door fractieleden worden aangedragen of organiseren werkbezoeken aan een actuele of relevante locatie. Daarnaast leer je je mede-leden kennen. De werkgroepen zijn voor iedereen en daarom doen we dit ook samen met onze jongerenafdeling DWARS. Wil je op een laagdrempelige manier kennis maken  met één van de werkgroepen? Stuur dan gerust een mailtje naar vrijwilliger@groenlinksutrecht.nl en we helpen je verder! 

Milieu

In deze werkgroep gaat het om onderwerpen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ze worden aangedragen door de verantwoordelijke raadsleden, de werkgroep gaat ermee aan de slag. >Lees meer

Ruimte en Mobiliteit

De werkgroep Ruimte en Mobiliteit gaat over een heel breed veld variërend van klimaatadaptatie (het aanpassen van de ruimtelijke inrichting van de bebouwde omgeving aan de gevolgen van het veranderende klimaat) tot het denken over een nog beter openbaar vervoernetwerk en alles ertussenin. >Lees meer

Politiek Cafe

Deze werkgroep organiseert maandelijkse café-avonden in Café Averechts, waarin een actueel en maatschappelijk thema centraal staat. Na de presentatie is er een gezellige borrel. De werkgroep PolCa faciliteert de inhoudelijke werkgroep (die het thema van de avond aandraagt) met het organiseren van de avonden. >Lees meer

Diversiteit en Inclusie

De werkgroep Diversiteit richt zich met name op het verbinden van de verschillende bevolkingsgroepen in Utrecht, zodat verschillende culturen en groepen niet alleen naast elkaar maar ook daadwerkelijk samenleven. >Lees meer

Werk en inkomen

Een inhoudelijke werkgroep die onderwerpen behandelt op het gebied van werk en inkomen. Zoals basisinkomen, uitkeringen, herverdeling van werk en werkeloosheid, armoedebeleid. >Lees meer

Zorg en welzijn

Een inhoudelijke werkgroep die onderwerpen behandelt op het gebied van (gezondheids)zorg, jeugdzorg en welzijn. >Lees meer

Permanente campagne

Wat doet GroenLinks voor de stad, wat zijn onze successen en wat kan er beter? En hoe? Ook als er geen verkiezingen zijn wil GroenLinks van zich laten horen. Dit geluid verzorgt de Werkgroep Permanente Campagne op allerlei manieren.
Ideeën worden aangedragen door de inhoudelijke werkgroepen of raadsleden en de campagnewerkgroep geeft ze verder vorm en voert ze uit. >Lees meer

Vluchtelingen

Een werkgroep die alle onderwerpen behandelt op het gebied van Vluchtelingenbeleid. Hoe staat het ervoor en hoe gaan we als stad hiermee om? >Lees meer

Onderwijs

De werkgroep die onderwerpen behandelt op het gebied van onderwijs. Hoe gaan we als GroenLinks om met belangrijke onderwijsaspecten, waarbij het zowel om lokale als om landelijke aspecten gaat . >Lees meer

Cultuur

De werkgroep cultuur buigt zich over actuele thema's en dossiers op het gebied van culturele instellingen van en kunstzinnige activiteiten in Utrecht. >Lees meer

Introductie-Academie

Deze werkgroep organiseert en presenteert een of twee maal per jaar Wegwijs in GroenLinks Utrecht. Dit is een introductiecursus van vier avonden voor nieuwe leden, waar ze leren wat de waarden van GroenLinks zijn, hoe de partij in elkaar zit en ook hoe GroenLinks in Utrecht werkt. >Lees meer

Werkgroep Groen & Stadsnatuur

Iedereen weet dat groen - bomen en planten- belangrijk is voor het welbevinden van mensen, zeker in de stad. Tegelijkertijd zijn de ruimtelijke uitdagingen in de stad groot. Hoe verwezenlijken wij ons ideaal om iedere stadsbewoner binnen 250 meter toegang te geven tot groen, terwijl de stad zich tegelijkertijd steeds meer verdicht? > Lees meer

Werkgroep Straatgeluiden

We proberen in contact komen met mensen die zich niet gehoord voelen door de politiek, zicht te krijgen op eventuele tweedeling in de samenleving. Doorgronden waar het gevoel van machteloosheid vandaan komt, van niet gehoord en gezien worden. >Lees meer