“ “In de gemeenteraad wil ik me de komende jaren inzetten om de fiets op één te zetten, als belangrijkste vervoersmiddel in de stad” ”

Thijs (33) studeerde Economie in Utrecht en is net als veel studenten die het Utrechtse stadsleven proeven, blijven hangen. De afgelopen raadsperiode heeft hij zich ingezet voor een leefbaar en groen Utrecht: door ongebreidelde uitbreiding van de horeca te voorkomen, door brommers van het fietspad te halen en door de auto vaker plaats te laten maken voor fiets en voetganger. Op dossiers als grondzaken en vastgoed verdiepte Thijs zich in technische materie als grondquotes en rekenrentes. Minder zichtbaar, maar met de potentie tientallen miljoenen vrij te maken voor sociale huur en verduurzaming.

 

Thijs is een nuchtere econoom, die economie ziet als het maken van scherpe, duurzame en sociale keuzes binnen de beperkte middelen en ruimte in Utrecht. Hij werkt als projectleider voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was hij beleidsmedewerker financiën en economische zaken voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

  • Verkeer
  • Vastgoed
  • Wijken: Noordwest