Minster wil verbreding A27 toch buiten de bak

GroenLinks is teleurgesteld dat minister Schultz van Haegen vast wil houden aan het buiten de 'bak' verbreden van de A27. Een onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht dat stelt dat het kappen van bomen in Amelisweerd niet nodig is, en de verbreding naar 2x6 rijstroken binnen de 'bak' kan plaatsvinden, is door de minister afgedaan als te onveilig, zo bleek vandaag.

“De Tweede Kamer is nu aan zet”, zegt GroenLinks-raadslid en woordvoerder verkeer Peter van Corler. “Het moet nog maar blijken of er een meerderheid voor de wens van de minister is. Vorig jaar, toen Schultz van Haegen het onderzoek van de commissie Schoof aankondigde, zei ze daarbij dat als de Kamer na de resultaten van het onderzoek nog steeds anders wil, het tijd wordt om te gaan heroverwegen.”

Net als GroenLinks en D66 heeft de PvdA in Utrecht zich de afgelopen jaren verzet tegen een oplossing buiten de bak. Van Corler prijst die opstelling: “De lokale fractie deelt ons standpunt dat twee keer zeven rijstroken binnen de bak erg duur is, grote technische risico's kent, het bos Amelisweerd onnodig aantast en zorgt voor een onacceptabele toename van overlast voor bewoners. Omdat de bal nu bij de Tweede Kamer ligt hopen we dat de landelijke PvdA-fractie een stokje steekt voor het uitbreiden buiten de bak.”

Eén van de argumenten die de minister gebruikt is dat de alternatieve variant binnen de bak, waarbij er 2 keer 6 in plaatst van 7 rijstroken worden gerealiseerd en Amelisweerd wordt gespaard, niet veilig zou zijn. Woordvoerder Peter van Corler: "De commissie geeft aan dat ‘de veiligheid niet afdoende vastgesteld kan worden’. Maar dat is niet het hele verhaal. Er is nog flink wat ruimte waarop het Rijk in samenwerking met de gemeente verdere veiligheidsmaatregelen kan nemen.”

De commissie Schoof stelt in haar aanbevelingen voor ‘binnen enkele maanden alsnog een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) op te stellen, bij voorkeur in een actueel verkeersmodel, waarbij zowel in een hoog- als een laaggroeiscenario kan worden gerekend.’ Een vreemde gang van zaken, vindt Van Corler. “Met een MKBA kan een afgewogen conclusie worden getrokken over het nut en de noodzaak van een plan. Het is toch raar dat in een tijd van forse bezuinigingen en met de krappe financiële speelruimte die de overheid op dit moment heeft, er toch voor ongeveer 400 miljoen euro wordt uitgetrokken voor een paar extra rijstroken. Zonder nut en noodzaak goed in beeld te hebben. Zeker als je weet wat voor verzet er vanuit de gemeente, de politiek, omwonenden en milieugroeperingen is tegen de verbreding."

Samen met de omwonenden, diverse Utrechtse organisaties en de Tweede Kamerfractie van GroenLinks blijft GroenLinks Utrecht zich inspannen voor een betere oplossing dan de 2x7 die de minister door wil drukken.