Weer gevaarlijke incident in Complex 507

Nadat eerder een bewoner door een vloer zakte, een gevelplank van een woning afbrak die ter nauwer nood een voorbijganger miste, is recentelijk bij een bewoonster in Complex 507 in Lombok een groot deel van het plafond naar beneden gekomen. Wederom raakte gelukkig niemand gewond. "Maar als haar kleinzoon was komen logeren dan was het een heel ander verhaal geweest, zijn bedje staat onder het ingestorte deel", zegt GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg.

De vraag dient zich aan wanneer er wel iemand gewond raakt door dit soort gebreken. "We gaan toch niet pas de put dempen als het kalf verdronken is", zegt Zwanenberg. "De woningcorporatie zegt pas op z’n vroegst in 2017 iets te gaan ondernemen. Intussen verpauperen de woningen en reageert de corporatie alleen op incidenten, zonder de oorzaken structureel aan te pakken. Doordat ze in dit laatste geval alleen het plafond willen dicht timmeren zonder de oorzaak te verhelpen, slaapt de bewoonster inmiddels al weken noodgedwongen op de bank in de woonkamer. Wij zijn natuurlijk op de hoogte van de financiële situatie van de corporaties, maar GroenLinks, SP, PvdA en D66 vinden dat mensen recht hebben op een kwalitatieve, gezonde en veilige woning. We willen dan ook van het college weten wat zij gaat doen om hier voor te zorgen."

"De bovenstaande voorbeelden zijn recent en hebben betrekking op Complex 507, maar ook elders in de stad treffen we erbarmelijke situaties aan in corporatiewoningen", zegt Zwanenberg. De gemeente Utrecht heeft in G4 verband speciale aanschrijvingsregels geformuleerd in het Handboek Basiskwaliteit. Hiermee kan de gemeente in actie komen indien een eigenaar van een pand ernstig in gebreke blijft. Tot nog toe is dit echter nooit eerder toegepast op corporatiewoningen. "Terwijl het daar gezien de toestand van veel corporatiewoningen zeker wel tijd voor is", aldus Zwanenberg.

 

Dat leidt bij onze fractie tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van dit laatste incident in complex 507 en van de ongezonde situatie in de woningen in Halve Maan?

2. Is het college het met ons eens dat het ongewenst is dat mensen in Utrecht een onveilige en/of ongezonde woning wonen?

3. Is het college bereid per omgaande met Bo-Ex in contact te treden om deugdelijk herstel van het plafond en dak van de betrokken woning te bewerkstelligen?

4. Is het college bereid datzelfde te doen voor de ongezonde woningen van Mitros in Halve Maan om z.s.m. tot een oplossing te komen?

5. En omdat dit soort verhalen over onveilige en ongezonde leefsituaties bij corporatiewoningen vaker voorkomen en we nu telkens van incident naar incident gaan, willen we het college vragen met de corporaties en bewonersverenigingen om tafel te gaan en de raad voor het zomerreces te informeren over de omvang van problematisch achterstallig onderhoud bij de corporaties en een plan van aanpak hierop.

6. Mocht dat niet leiden tot oplossingen leiden dan vragen wij ons af of het college het met ons eens dat, bij onwil van corporaties, het een goede zaak is over te gaan tot aanschrijving ten einde die onveilige en/of ongezonde situatie z.s.m. te verhelpen?

7. Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid de raad over de voortgang te informeren?