College komt met advies over zondagsopenstelling

De gemeenteraad van Utrecht heeft vandaag besloten dat het burgerinitiatief "Utrecht wil elke zondag open" in behandeling moet worden genomen. Het college zal daarom in november een gemotiveerd advies uitbrengen over het initiatief, waarin alle voor- en nadelen tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

 

Voor burgerinitiatieven met een stedelijk karakter zijn minimaal 2500 geldige handtekeningen nodig. In dit geval is er sprake van 2540 goedgekeurde ondersteuningen. GroenLinks-raadslid en woordvoerder economie Jan Ravesteijn ziet dan ook geen enkele belemmering om het voorstel in behandeling te nemen: "We hebben onlangs in de gemeenteraad een besluit genomen over de openstelling van supermarkten op zondag. Dit burgerinitiatief gaat over een algehele openstelling. GroenLinks is van mening dat je initiatieven van burgers altijd serieus moet nemen."

GroenLinks heeft het College wel verzocht om een evenwichtig advies te maken, waarin de positieve én negatieve gevolgen van een algehele openstelling worden onderzocht. "Wij vinden het vooral belangrijk wat dit betekent voor de werkgelegenheid in de stad. En wat het effect voor de kleinere ondernemers zal zijn. Ook kennen we de petitie 'Utrecht is geen Harrie' die pleit tégen een algehele openstelling. Uiteraard zullen wij al deze argumenten meenemen in onze standpuntbepaling", besluit Ravesteijn.

Het initiatief met daarbij het advies van het college zal op 13 november 2012 in een raadsinformatieavond worden besproken. Daarna behandelt de commissie Stad en Ruimte het dossier op 22 november en zal uiteindelijk de raad een beslissing nemen op 29 november.