Stichting Sophia uit kunstproject SophiesAL

Stichting Sophia is niet langer de aangewezen partij om het noodlijdende SophiesAL vlot te trekken. Daarnaast zal de verstrekte lening aan de stichting van tweeënhalve ton terugbetaald moeten worden aan de gemeente. Dat zijn de uitkomsten van het debat over het kunstproject in de gemeenteraad van donderdag.

Tegenvallers in de renovatie, de verslechterde economische situatie en een zwak functionerend bestuur bij Stichting Sophia zijn de pijnlijke oorzaken van de ongezonde financiële situatie bij SophiesAL.

Naast het College van B & W en alle fracties in de gemeenteraad is ook Stichting Sophia zelf van mening dat een andere partij SophiesAL moet gaan exploiteren. Wethouder Lintmeijer meldde dat de stichting dit schriftelijk aan het college heeft laten weten. Er wordt nu door Stichting Sophia, samen met het college, gezocht naar een derde partij die de uitvoering van het kunstproject onder haar hoede wil nemen. Zo noemde de wethouder de Stichting Tijdelijk Wonen en de Stichting Studenten Huisvesting als mogelijke partners. Van belang is daarbij dat de aanwezige vijftig ateliers aan de Archimedeslaan behouden blijven en de werkzaamheden kunnen doorgaan. De wethouder komt voor het reces met een zo concreet mogelijk overzicht van de mogelijkheden naar de raad.

GroenLinks raadslid Jan Ravesteijn is tevreden met de antwoorden van de wethouder en met de maatregelen die het college heeft genomen: "We zijn blij dat er een oplossing gezocht gaat worden om in ieder geval de vijftig ateliers overeind te houden en financieel gezond te exploiteren. Dat het nu zo mis is gegaan bij SophiesAL is erg jammer, want Stichting Sophia heeft altijd goed werk geleverd. GroenLinks blijft het een goede zaak vinden dat langdurig leegstaande panden geschikt worden gemaakt voor betaalbare ruimten voor creatieven. Dat moet dan nu door een andere partij gedaan worden."

De gemeente heeft vorig jaar een rentevrije lening van 250.000 Euro verstrekt aan Stichting Sophia om aanloopkosten te financieren. Wethouder Lintmeijer gaf aan dat dit bedrag terug moet naar de gemeente. Ravesteijn: "De aanloopverliezen pakten door verschillende omstandigheden veel hoger uit dan ingeschat. Daardoor is de totale financiële positie van Stichting Sophia wankel geworden en zelfs een faillissement dreigt. We zijn blij dat de wethouder die tweeënhalve ton terug gaat halen. Maar we realiseren ons, met de wethouder, dat het bij een faillissement een stuk lastiger wordt. Maar de wethouder heeft goed aangegeven welke mogelijkheden het college dan heeft om het bedrag op andere wijze terug te halen. Van bijvoorbeeld het verrekenen met openstaande subsidieposten tot aan de vergaande optie van het beslag laten leggen op panden en bezittingen van Stichting Sophia."

Het kunstproject SophiesAL is geopend op 25 november 2010 en gevestigd in het voormalige HBO-pand aan de Archimedeslaan in de wijk Rijnsweerd. Het gebouw kreeg voor een periode van vijf jaar een tijdelijke nieuwe functie, in de vorm van een culturele en creatieve plek voor kunstenaars, ontwerpers en muzikanten. Die functie heeft het sinds de opening echter nauwelijks kunnen vervullen.