Visie Voorveldse Polder aangenomen zonder tennishal

De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de visie voor de Voorveldse Polder. Uitgangspunt van de visie is het versterken van het groene en recreatieve karakter van het gebied. Daarom steunde GroenLinks niet het door de VVD ingediende amendement voor een tennishal.

 

Het park is één van de grootste van Utrecht en is een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur aan de oostkant van de stad waardoor flora en fauna zich verder kan verspreiden de stad in.

Een blaashal zou het parkkarakter teveel aantasten en bovendien geen recht doen aan het zorgvuldige en uitgebreide participatietraject wat doorlopen is. Een nipte meerdeheid van de gemeenteraad verwierp samen met GroenLinks dat amendement en koos ondubbelzinnig voor behoud en versterking van de groene, landschappelijke waardes van de Voorveldse Polder. GroenLinks ging wel akkoord met het uitbreiden van het aantal tennisbanen zodat de vereniging haar wachtlijst kan wegwerken.

De fracties van de PvdA, CDA en Leefbaar Utrecht steunde het amendement van de VVD. Het amendement werd met uiteindelijk één stem verschil verworpen.