Leefbaarheid en gezondheid onder druk

Het nieuwe Actieplan Luchtkwaliteit (ALU) stelt niet de gezondheid van bewoners en leefbaarheid in de wijken voorop, maar kiest voor meer autobereikbaarheid. Tot deze teleurstellende conclusie komt GroenLinks na eerste lezing van het plan. De omstreden Spoorlaan wordt ondanks vele protesten van buurtbewoners toch aangelegd. GroenLinks vindt dat onacceptabel.

Sectorenmodel losgelaten

Het college laat de indeling van de stad in taartpunten grotendeels los. Het plan bevat nauwelijks nog maatregelen om het autoverkeer in de stad te weren. Wel wordt er een nieuwe invalsweg aangelegd. Fractievoorzitter Marry Mos: “Dan kan het college wel uitrekenen dat de stad op de knelpunten precies aan de normen voor luchtkwaliteit voldoet, maar ieder weldenkend mens weet dat als het autoverkeer in de hele stad stijgt, de luchtkwaliteit er niet beter op wordt.” In plaats van auto's verder de stad uit te dringen, kiest het college nu voor het zo veel mogelijk faciliteren van het autoverkeer Waar nog wel 'geknipt' wordt in het autoverkeer, worden de knips zo aangelegd dat ze ook weer snel kunnen verdwijnen.De gevolgen voor Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd zijn desastreus

Het autoverkeer zal fors stijgen in de wijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Daarvoor worden tientallen woningen gesloopt. Marry Mos: “Ik vind het heel ernstig dat er zo gemakkelijk over alle protesten van buurtbewoners is heen gewalst. De bewoners hebben recht op gezonde lucht, een leefbare buurt en een normale geluidsbelasting. Dat recht kun je niet afkopen door extra investeringen in de buurt toe te zeggen.” Knip op Thomas à Kempisweg niet definitief

De Spoorlaan, de nieuwe invalsweg vanaf de A2, was volgens het college in eerste instantie nodig om de effecten van het weren van doorgaand autoverkeer van de Cartesiusweg naar de Lessinglaan - knip Thomas à Kempisweg - tegen te gaan. Tot onze grote verbazing stelt het college nu voor om pas in 2016 te besluiten of deze knip wordt aangelegd. Pas nadat gestart is met de aanleg van de Spoorlaan. Marry Mos: “Dit college wil koste wat het kost die Spoorlaan aanleggen.”Deur naar snelweg op de NRU wordt opengezet

Een ander zorgenpunt voor GroenLinks is de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), die direct langs Overvecht loopt. De snelheid op de NRU wordt tenminste 80 km/uur. Marry Mos: “"Door de toevoeging van één simpel woord 'tenminste' geeft het college aan dat de snelheid ook hoger mag worden. Daarmee wordt voorgesorteerd op het opwaarderen van de NRU tot een snelweg. Met alle nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit en geluidsoverlast vandien." Doorschuiven van de problemen

Om er voor te zorgen dat het autoverkeer op 't Goylaan minder hard toeneemt, worden de knips op de Albatrosstraat en het Ledig Erf worden niet doorgevoerd. Daarentegen neemt het verkeer op de Albatroslaan en de Vondellaan weer flink toe. Marry Mos: “Dit is het bekende waterbed-effect: als je het verkeer op de ene plek weert, komt het op de andere plek terug. Daarom is het zo belangrijk dat het totaal aan autoverkeer in de stad niet stijgt, fors wordt ingezet op alternatieven en autoverkeer zoveel mogelijk wordt afvangen buiten de stad." GroenLinks is positief over de investeringen in het OV en fiets, maar is daarbij wel kritisch op de planning. ”Met het aanleggen van extra wegen en het niet durven weren van doorgaand autoverkeer door de stad gaat het actieplan uiteindelijk in de verkeerde richting.”, aldus Marry Mos.