Spoorzone tussen droom en daad

Vandaag werd in de Utrechtse gemeenteraad gesproken over gebiedsplan Overvecht Spoorzone. Het gebiedsplan omvat zowel sociale als fysieke maatregelen. Dus zowel investeren in onderwijs, veiligheid en woningen. Volgens het DUO-principe wordt er, als woningen worden gesloopt, 70% koop en 30% huur terug-gebouwd. GroenLinks heeft ingestemd met het plan m.u.v. de DUO opgave op de Camera Obscuradreef en de Atlas-, Centaurus- en Apollodreef (ACA dreven).

 Het gebiedsplan Spoorzone is van alle gebiedsplannen het meest sympathiek. Juist door de positieve inzet op de openbare ruimte, onderwijs, lokale werkgelegenheid kan de Spoorzone een prachtig groene wijk worden in Overvecht. Waar bij andere gebiedsplannen de DUO-opgave de kurk is waar het plan op drijft is het hier eerder een vreemde eend in de bijt. Het gebiedsplan hinkt uiteindelijk op twee gedachten. Enerzijds is er de ambitie van gemeente en corporatie om te slopen en meer koopwoningen te bouwen (bevolkingssamenstelling veranderen middels DUO), anderzijds is er de wens van een groot deel van de bewoners voor renovatie. Beiden scenario’s lopen dermate door elkaar dat het plan enigszins zwabbert.   De wens van de bewonerscommissies klinkt door in dit gebiedsplan. Maar Mitros staat nog steeds op het standpunt dat sloop de beste optie is. In hoeverre is het onderzoek naar renovatie dan symbolisch en de wens van de bewonerscommissies voor renovatie gelijkwaardig aan de ambitie van Mitros en de gemeente? Het is de hoogste tijd voor een herijking van DUO waarin de bewonersparticipatie centraal staat, er minder gesloopt gaat worden en een woonwensenonderzoek bij aanvang gedaan wordt en als leidraad genomen wordt bij de planontwikkeling. Zo zou de enquete die de bewoners door de Woonbond lieten uitvoeren een goede leidraad zijn.Helaas werd een amendement van de SP en GroenLinks hierover niet aangenomen. (Link amendement) Het gebiedsplan is op meerdere vlakken eerder een visie dan een voldragen plan. De geweldige kwaliteitsslag in de openbare ruimte bijvoorbeeld is lovenswaardig maar ongedekt. En als je dan leest dat de investering in de openbare ruimte minimaal 30 km zones in houdt en het vervangen van zieke bomen dan zit daar wel heel veel ruimte tussen. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, dichtte Elsschot al. Omdat we enthousiast zijn over de vele positieve zaken hebben we ingestemd met het plan, m.u.v. de DUO-opgave.

De Spoorzone is het gebied in Overvecht-Zuid wat ten zuiden wordt begrensd door het spoor, ten westen door de Brailledreef, ten noorden de Zamenhof- en Moldaudreef en ten oosten door de Darwindreef