GroenLinks voor nieuwe bieb en Artplex, tegen Bieb++

De Bieb++ is een te duur en te risicovol project. GroenLinks zal daarom niet instemmen met de bouw van de Bieb ++ op het Smakkelaarsveld. "GroenLinks wil een nieuwe bibliotheek en een Artplex, maar kiest voor een andere oplossing."

Dit zei GroenLinks-raadslid Chiel Rottier tijdens de commissievergadering. "Na ampel beraad, een groot aantal inhoudelijke consults en een zeer gedegen onderzoek naar alle cijfers heeft de GroenLinks-fractie besloten niet in te stemmen met de door het college voorgelegde plannen voor de Bieb++."

Tijdens de commissievergadering benadrukte Rottier dat de fractie van GroenLinks van mening is dat de nieuwe voorzieningen er moeten komen. Toch wil de GroenLinks-fractie niet meegaan in de ontwikkeling van de Bieb++ zoals nu wordt voorgesteld. "Het kost 62 miljoen euro, naast de al gereserveerde 16 miljoen euro. Dat betekent dat de gemeente 2,5 miljoen euro per jaar moet betalen aan de Bieb ++ en dat gedurende 40 jaar."

Risico's

Rottier vertelde tijdens de commissievergadering dat zich de afgelopen tijd een stevige discussie heeft afgespeeld binnen de GroenLinks-fractie. "Een terugkerende vraag was of we dit geld blijvend reserveren voor de Bieb++ of deels gebruiken om de komende financiƫle ellende op sociaal gebied op te lossen. Kunnen we ons deze uitgave voor dit doel in deze tijd nog veroorloven?"

De fractie van GroenLinks nam het besluit nadat alle cijfers uitvoering bekeken zijn. Daaruit bleek volgens Rottier dat het project niet vrij is van risico's. "Bij een tegenvallende exploitatie loopt de gemeente Utrecht grote risico's en dat 40 jaar lang, dat terwijl het Rijk net forse bezuinigingen op bibliotheken heeft aangekondigd." De gemeente, zo denkt Rottier, was ook niet helemaal zeker van haar zaak. "In de stichtingskosten en in het aankoopbedrag is nog eens meer dan 20 miljoen euro aan risicodekking opgenomen."

Een ander zwaarwegend punt voor GroenLinks is de toekomst van de wijkbibliotheken. "In het geval van bijstellingen zal de gehele exploitatie van de bibliotheek, dus ook de wijkbibliotheken, worden betrokken," aldus Rottier.

Bestaande gebouwen

Rottier gaf aan dat de fractie van GroenLinks ook moeite heeft met het feit dat de gemeente bedrijven en instellingen oproept om gebruik te maken van bestaande gebouwen, terwijl de gemeente zelf een pand verlaat om een nieuw pand te betrekken. "Veel panden komen leeg door gemeentelijke verhuizing, waaronder deels het huidige stadhuis, maar ook het SoZa/GGD gebouw aan de Kaatsstraat, en wat te denken van het voormalige Staffhorstgebouw waar de Projectorganisatie Stationsgebied nu nog zit. Het Tivoligebouw komt leeg door het nieuwe muziekgebouw, huidige bioscopen in de binnenstad komen leeg door de nieuwe megabioscoop op het Jaarbeursterrein. Dit zijn voor ons alternatieve locaties waar we graag serieus naar willen kijken."