Schriftelijke vragen: Homo’s niet gewenst

De Utrechtse afdeling van Jong&Out, een jongerenvereniging van het COC, mag geen zaal huren in het kerkgebouw van de Evangelie Gemeente Utrecht. GroenLinks Utrecht vindt de weigering onnacceptabel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De Evangelie Gemeente Utrecht (EGU) verhuurd ruimtes in haar pand aan Boothstraat 7 en brengt die onder de aandacht via de website http://www.zaalverhuur7.nl. Op die, religieus neutrale, website wordt je als bezoeker welkom geheten met mooie foto’s en de tekst: “Leuk dat je een kijkje neemt bij Zaalverhuur 7. De koffie wordt ‘gezet’ en een koekje krijg je er bij. Ga lekker zitten en doe alsof je thuis bent.” Verderop schrijven ze: “Het bieden van goede en eerlijke service vinden wij (...) belangrijk. Door goedkope zalen aan te bieden waar vriendelijk personeel nog vanzelfsprekend is. Of je nou komt voor een vergadering, concert of bruiloft. Wij geloven dat de locatie een plek moet zijn waar jij en je gasten zich thuis voelen.”* Dit blijkt echter niet te gelden als je homo bent. Op de dag dat in Utrecht de regenboogvlaggen wapperen vanwege de internationale Coming Out Day, blijkt dat de Utrechtse afdeling van homojongerenorganisatie Jong&Out géén ruimte mag huren via Zaalverhuur 7. Hoewel de website gespeend is van elke religieuze of kerkelijke inhoud, acht het EGU het “niet wijs” een ruimte te verhuren aan Jong&Out vanwege “de achterban”.** Kerkbestuurder Paul de Vries voegt daar aan toe: “Het is ons gebouw en wij bepalen aan wie we ruimtes verhuren. We kiezen daarin voor neutrale organisaties en zouden bijvoorbeeld ook geen ruimte aan de pedofielenvereniging verhuren.” GroenLinks is geschokt over deze uitlatingen. Bovendien is GroenLinks ook geen “neutrale organisatie” maar hebben wij desondanks een aantal weken geleden een ruimte gehuurd bij Zaalverhuur7.

GroenLinks heeft naar aanleiding van deze gang van zaken de volgende vragen:

1. Wat vindt het college er van dat het kerkbestuur hun zalen, die ze via een religieus-neutrale website aanbieden, niet wil verhuren aan Jong&Out omdat het een homojongerenvereniging is?

2. Is het college het met GroenLinks eens dat weigering op grond van seksuele voorkeur onacceptabel en discriminerend is?

3. Zijn er bij het college meerdere, al dan niet religieuze, organisaties bekend die groepen weigeren vanwege hun seksuele voorkeur? Zo ja, welke zijn dat?

4. Is het college bereid, om n.a.v. deze gebeurtenis, een stevig gesprek te voeren met het kerkbestuur om te trachten herhaling in de toekomst te voorkomen? Zo ja, worden wij daar dan van op de hoogte gesteld? Zo nee, waarom niet?

* De vetgedrukte woorden zijn van hun website overgenomen

** Zie artikel op http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/2013/10/kerk-weigert-j...