Circus Belly Wien ongewenst in Utrecht

GroenLinks Utrecht stelt vanavond samen met de SP actuele mondelinge vragen over de komst van circus Belly Wien naar Utrecht. Het omstreden circus staat momenteel in het Griftpark van waaruit van 11 tot en met 21 september voorstellingen worden gegeven. Belly Wien heeft niet alleen veel wilde dieren, waaronder vier tijgers, maar ook heeft het een discutabele reputatie en een lange geschiedenis van incidenten, ontsnappingen en mishandelingen.

GroenLinks en de SP zijn tegen het houden en gebruiken van wilde dieren in het circus. In 2011 stelde GroenLinks ook al vragen aan het college over de onwenselijkheid en het onethische karakter van het gebruik wilde circusdieren. "GroenLinks is fel tegenstander van wilde dieren in het circus", zegt Brechtje Paardekooper, die vanavond geïnstalleerd wordt als nieuw raadslid voor GroenLinks en de zetel van vertrekkend raadslid Jan Ravesteijn inneemt. Paardekooper: "Het primaire doel van circussen is het vermaken van publiek, helaas niet het waarborgen van dierenwelzijn. Het circusleven staat te ver van het natuurlijke leven van dieren af. Ze worden er gereduceerd tot objecten van vermaak. Wilde dieren dwingen om kunstjes te doen, vormt een inbreuk op de goede zeden."

Een van de tijgers van Belly Wien

Volgens GroenLinks en de SP zijn wilde dieren in het circus niet meer van deze tijd. Uit onderzoek is onomstotelijk vast komen te staan dat exotische dieren die in een circus verblijven, ernstig lijden. Verschillende gemeenten, zoals Groningen, Eindhoven, Amsterdam en Heemskerk hebben inmiddels een verbod ingesteld op circussen met wilde dieren. In Utrecht is helaas niet gekozen voor een verbod, maar voor een voorkeursbeleid. Dat wil zeggen dat er aan één circus per jaar een vergunning wordt verleend. SP-raadslid Nicole van Gemert: "Tot onze verbazing is gekozen voor circus Belly Wien. Een circus met een behoorlijk slechte reputatie. Daarom willen vanavond van het college weten hoe er tot dit besluit is gekomen."

De giraf, een kuddedier, in zijn verblijf

De vragen van GroenLinks en de SP zullen vanavond aan het begin van de raadsvergadering, tijdens het vragenuurtje, aan het college worden gesteld.

UPDATE:De wethouder antwoordde dat er in het vervolg beter getoetst wordt om wat voor circus het gaat en wat voor incidenten er in het verleden zijn geweest. 

PETITIE

Wil je geen circus met wilde dieren in Utrecht, teken dan deze petitie