Stadswachten zitten ondernemers Stationsgebied dwars

De Broodfiets en Kamilla's Keuze, twee mobiele initiatieven in het Stationsgebied, worden keer op keer weggestuurd door stadswachten, omdat ze langer dan tien minuten op dezelfde plek staan. Dat blijkt uit berichtgeving op deondernemer.nl en in het AD/UN. GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg is verbaasd over deze gang van zaken en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld.

De Broodfiets verzorgt 's ochtends vers, streekgebonden ontbijt aan forenzen op het station en Kamilla’s Keuze biedt 's avonds ingrediënten en recepten voor de avondmaaltijd aan. Zwanenberg is blij met deze innovatieve concepten die op een creatieve manier lokaal, gezond en duurzaam voedsel aan de man willen brengen.

De Broodfiets

Kamilla's Keuze

"Ondanks dat de Broodfiets al maandenlang in het gebied opereert (Kamilla’s Keuze is op 12 augustus van start gegaan) lazen we deze week op de voorpagina van het AD Utrecht en op de website deondernemer.nl dat de ondernemers het aan de stok hebben gekregen met de stadswachten, omdat ze te lang op hun plek blijven staan. Terwijl juist een plek als het Stationsgebied gebaat is bij dergelijke creatieve initiatieven. Daarom hebben we schriftelijke vragen aan het college gesteld", aldus Zwanenberg.

Schriftelijke Vragen

1. Is het college bekend met de Broodfiets en Kamilla’s Keuze en de problemen die zij sinds een paar dagen ervaren, zoals beschreven in het AD en op deondernemer.nl?

2. Beiden beschikken over een zogenaamde ventvergunning. Is het college er van op de hoogte dat wel in de APV staat dat je niet langer dan tien minuten stil mag staan met een ventvergunning maar dat dat niet staat beschreven in de voorwaarden van de ventvergunning zelf?

3. Is het college het met GroenLinks eens dat De Broodfiets en Kamilla's Keuze innovatieve concepten betreffen en dat de bouwput van het stationsgebied juist gebaat is met initiatieven als deze?

4. Onderschrijft het College dat het belangrijk is om lokaal ondernemerschap, alsmede creatieve initiatieven op dit soort plekken te steunen?

5.  Is het College bereid om, samen met de initiatiefnemers van de Broodfiets en Kamilla’s Keuze, uit te zoeken wat mogelijk is om initiatieven als deze de ruimte te geven zo lang de openbare orde en veiligheid niet in het geding zijn?