Nieuws

Begroting bijgestuurd door voorstellen GroenLinks

Tijdens het slotdebat van de begrotingsbehandeling is het GroenLinks gelukt om de begroting voor 2007 bij te sturen. Belangrijke onderwerpen waren het opknappen van het Lucas Bolwerk, het verhogen van het cultuurbudget, vervolgcursussen voor inburgeraars en heroverweging van de fly-over over het 24 oktober plein. Op alle punten heeft GroenLinks een positief antwoord op gekregen.

Lees verder

GroenLinks tevreden na gesprek met winkeliers Amsterdamsestraatweg

Op initiatief van GroenLinks en PvdA gingen burgemeester Annie Brouwer en wethouder Marka Spit begin november in gesprek met een groep winkeliers van de Amsterdamsestraatweg en een ondernemersvereniging. Het gesprek was nodig omdat de aanwezige winkeliers klachten hebben over de manier waarop het politie-interventieteam zijn controles uitvoert en daarnaast over de winkeltijdenwet en de naleving ervan.

Lees verder

Pagina's