Woonproject van bewoners kan ook financiële steun krijgen

Aankomend jaar stelt de gemeente Utrecht 13 miljoen extra beschikbaar om ongeveer 600 - 700 woningen bij te bouwen. GroenLinks wil dat naast woningbouwcorporaties ook bewoners die samen woningen willen bouwen hier gebruik van kunnen maken. Een voorstel van GroenLinks raadslid Floor de Koning hierover werd donderdagavond omarmd door wethouder Diepeveen.

Raadslid Floor de Koning: “Utrecht barst van de initiatieven van bewoners, die bijvoorbeeld ouderenwoningen in de buurt willen oprichten. Zulke bewonersinitiatieven kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan meer betaalbare woningen. Met de betrokkenheid van bewoners bouwen we niet alleen de woningen, maar ook gemeenschappen. Helaas hoor ik van bewoners dat zij nog tegen veel barrières aanlopen. Wij willen het voor hen makkelijker en aantrekkelijk maken om mee te kunnen doen.” Een belangrijk struikelblok is financiering. Daarom wil GroenLinks dat de gemeente onderzoekt hoe bewoners financieel ondersteund kunnen worden.

Het geld voor de extra 600 – 700 betaalbare woningen komt uit de verkoop van erfpachtgronden. Dankzij een aangenomen voorstel van GroenLinks-raadslid Thijs Weistra wordt dit geld ingezet voor het bouwen van betaalbare woningen.