Utrecht maakt ruimte voor windmolens en zonnevelden in polder Rijnenburg

Utrecht gaat ruimte maken voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in de polder Rijnenburg en Reijerscop. Donderdagavond stemde de gemeenteraad in met de spelregels voor initiatiefnemers die windmolens en zonnevelden in de polder willen gaan bouwen. GroenLinks is blij met het ambitieuze voorstel dat ruimte biedt voor maximaal acht windmolens en 230 hectare zonnevelden.

GroenLinks raadslid Rachel Heijne: “De klimaatcrisis vraagt om actie en duidelijke keuzes voor schone energie. In Rijnenburg ligt een unieke kans voor Utrecht om lokaal écht grootschalig duurzame energie op te wekken. Dit gaan we wat GroenLinks betreft zo snel mogelijk doen.”   

Op dit moment wekt Utrecht nog maar 2% van haar elektriciteitsbehoefte zelf duurzaam op. Met de plannen in de polder Rijnenburg kan Utrecht in bijna 20% van de vraag naar elektriciteit in de stad voorzien. En zo flink bijdragen aan de energiedoelstellingen van het Klimaatakkoord die de regio moet halen.   

Omwonenden profiteren van de opbrengst  

Een cruciale voorwaarde voor het bouwen van windmolens en zonnevelden is dat de opbrengst ten goede komt aan het gebied en de omwonenden. Initiatiefnemers moeten hiervoor een concreet plan schrijven. Heijne: “Dit vindt GroenLinks heel belangrijk. We willen dat bewoners kunnen profiteren en delen in de winst. En dat iedereen mee kan doen, ongeacht de grootte van hun portemonnee.” Omwonenden krijgen de kans om te investeren. Het streven is dat zij 50% eigenaarschap krijgen. Ook moet er een omgevingsfonds komen, waar een deel van de opbrengst heengaat. Omwonenden mogen meebeslissen over waar dat geld aan wordt besteed.

Zorgen van omwonenden  

De afgelopen tijd zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden. Heijne: “Ik heb veel bewoners gesproken, die zich zorgen maken over geluid en slagschaduw van windmolens. Goed dat het stadsbestuur hieraan gehoor geeft door te kiezen voor een afstand van minimaal 800 meter van de omliggende woonwijken tot de molens, in plaats van de wettelijke 250 meter.” Voor bewoners ín de polder wordt deze afstand niet gehaald. Voor deze mensen vroeg GroenLinks meer maatregelen om de hinder te beperken. Daarom komen er nu extra isolatiemaatregelen en meer garanties voor het beperken van de slagschaduw tot 0,5 uur per jaar.  

Natuur  

In het voorstel is ook veel aandacht voor groen en biodiversiteit. Heijne: “Bij een stad die hard groeit, hoort ook voldoende ruimte voor groen. Natuur waar mensen kunnen recreëren, wandelen en fietsen. De polder Rijnenburg en een combinatie met duurzame energie leent zich daar uitstekend voor.” Op verzoek van GroenLinks komt er een werkgroep die de effecten van windmolens en zonnevelden op de natuur in de gaten houdt.  

Woningbouw 

Veel andere partijen willen Rijnenburg zo snel mogelijk gaan gebruiken voor woningbouw. Heijne: “GroenLinks kiest voor flink bouwen binnen de stad en dichtbij openbaar vervoer. Zo behouden we groen voor recreatie en ruimte om grootschalig duurzame energie op te wekken.” (Lees hier meer)