Schriftelijke vragen ‘Bijverdienen in de bijstand via Flextensie’

'GroenLinks vindt dat werk moet lonen, ook voor mensen in de bijstand. De constructie via Flextensie levert de uitkeringsgerechtigde 2 euro per uur op. Het wettelijk minimumloon ligt op 8,87 per uur. GroenLinks wil weten of Flextensie niet vooral een verdienmodel is voor het bedrijf en de gemeente in plaats van een aantrekkelijke manier om bij te verdienen voor de bijstandsgerechtigde?'

Op de voorpagina van Trouw van 29 december 2016 staat een artikel over bijverdienen in de bijstand via Flextensie. Tijdens ‘Serious Business’ – een overigens bijzonder mooi initiatief op het stadskantoor ter gelegenheid van Serious Request – lagen er flyers van Flextensie bedoeld voor werkzoekende bijstandsgerechtigden in Utrecht. In die flyers was te lezen dat bijstandsgerechtigden per uur 2 euro uitbetaald krijgen. Ook in het artikel in Trouw wordt dit bedrag genoemd. De inlenende werkgever betaalt 12 euro per uur: de overige 10 euro worden verdeeld tussen Flextensie en de gemeente. Naar aanleiding van de berichtgeving in Trouw en de flyers op het stadskantoor  heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

1. Hoe lang werkt gemeente Utrecht al samen met Flextensie, hoeveel mensen uit Utrecht zijn er inmiddels via deze constructie geplaatst en voor hoeveel van hen heeft dit geleid tot een direct contract bij de inlenende werkgever?

De gemeenteraad in Utrecht is breed van mening dat werk moet lonen, ook voor mensen in de bijstand. De constructie via Flextensie levert de uitkeringsgerechtigde 2 euro per uur op, terwijl normaliter 25% van de verdienste behouden mag worden (tot een maximum van 199 euro per maand). Het wettelijk minimumloon ligt omgerekend op 8,87 per uur. Het bedrag dat mensen via Flextensie mogen houden, ligt dus onder de 25% van het Wettelijk Minimumloon.

2. Klopt het dat de bijstandsgerechtigde via Flextensie minder overhoudt dan als hij/zij via een ander uitzendbureau zou bijverdienen? Mag bij de Flextensie-constructie eventueel boven het normale maximum van 199 euro worden bijverdiend? Zo nee, deelt het college dan de mening van GroenLinks dat Flextensie vooral een verdienmodel is voor het bedrijf en de gemeente in plaats van een aantrekkelijke manier om bij te verdienen voor de bijstandsgerechtigde? Zo nee, waarom niet?

3. In het artikel in Trouw staat dat de gemeente zelf bepaalt welk bedrag de bijstandsgerechtigde mag houden. Als dat normaliter 25% van de verdienste is (tot een maximum van 199 euro per maand), zou het dan niet logisch zijn geweest om ook hier van het inleenbedrag 25% - dus 4 euro per uur -  ten goede te laten komen aan de bijstandsgerechtigde? Waarom heeft het college in Utrecht gekozen voor de (kennelijk vrij standaard) 2 euro per uur?

4. In de flyer van Flextensie staat dat het gaat om ‘echte banen’. Deelt het college de mening van GroenLinks dat daar ook een echt salaris bij hoort? En wat verstaat het college daar dan onder?

5. De werkgever betaalt 12 euro per uur. Eerder heeft de fractie van GroenLinks aangegeven dat trajecten in het kader van re-integratie niet moeten leiden tot verdringing van normale banen. Hoe verhoudt de inleenvergoeding via Flextensie zich tot inleenvergoedingen voor vergelijkbaar werk via andere uitzendbureaus? Is hier naar de mening van het college sprake van verdringing? En hoe zit het met de verdringingstoets bij de gemeente Utrecht die de wethouder eerder zou onderzoeken naar aanleiding van vragen van GroenLinks over initiatieven bij andere gemeenten?

Vragen gesteld door Heleen de Boer (GroenLinks)