Nieuws over Peter van Corler

Belangrijke stap ontwikkeling nieuwe duurzame wijk

Bron: www.cu2030.nl

Vandaag heeft de gemeenteraad van Utrecht de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vastgesteld. “Hiermee pakken we een unieke kans om een gezond en duurzaam woon- en werkgebied te maken aan de westkant van het Centraal Station: bij de Croeselaan en het Westplein.”, aldus GroenLinks raadslid Peter van Corler.

Lees verder

'Verzelfstandiging speeltuinen voor en door de bewoners'

Speeltuin

GroenLinks wil meer flexibiliteit bij het verzelfstandigen van beheerde speeltuinen. Raadslid Peter van Corler pleit hiervoor tijdens de commissiebehandeling van het Raadsvoorstel Speelruimte maken we samen, het raadsvoorstel dat de verzelfstandiging van de Utrechtse speeltuinen regelt. 'Ook het verzelfstandigen moet in een tempo voor en door de bewoners'. Aldus van Corler

Lees verder

GroenLinksmotie aangenomen: meer groene schoolpleinen!

GroenLinks wil dat de gemeente Utrecht in beeld brengt hoe groene schoolpleinen meer gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden. De motie van GroenLinks raadslid Peter van Corler hierover werd gisteren aangenomen tijdens de afsluitende raadsvergadering van de voorjaarsnota.

Lees verder

Schriftelijke vragen: dakloze jongeren

Dakloze en thuisloze jongeren

GroenLinks heeft van diverse kanten verontrustende signalen ontvangen over dak- en thuisloze jongeren in Utrecht. Deze jongeren dreigen door de nieuwe inrichting van het systeem met buurtteams en de aanvullende zorg niet de hulp te krijgen die zij nodig hebben. Daarom hebben we de volgende vragen:

Lees verder