Nieuws over Melody Deldjou Fard

Vragen GroenLinks over ervaren overlast door binnenstadsbewoners

GroenLinks maakt zich zorgen of de overlast in de binnenstad wel goed in kaart gebracht wordt en bewoners daarbij gehoord worden. Dankzij een voorstel van GroenLinks zei het college begin 2018 toe alleen nieuwe horecalocaties in de binnenstad toe te voegen, nadat er éérst een plan voor het aanpakken van overlast is. Naar aanleiding van zorgelijke signalen van een groep bewoners van Binnenstad030 stelt GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard dinsdag vragen aan het college.  

Lees verder

Inzet GroenLinks cultuurnota: cultuur voor iedereen en aandacht voor duurzaamheid

Fotograaf: Mohamed Najah

Donderdag heeft de Utrechtse gemeenteraad de Cultuurnota voor de periode 2021 – 2024 vastgesteld. Hierin staat het beleid op basis waarvan culturele instellingen subsidie kunnen aanvragen. GroenLinks is blij dat er in de nota veel aandacht is voor vernieuwing, diversiteit, Makers en cultuur in de wijken. En dat er dankzij de groei van de stad meer geld beschikbaar komt voor de cultuursector. Tijdens de debatten vroeg GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard aandacht voor cultuur voor iedereen, gebrek aan werkplekken en duurzaamheid.  

Lees verder

Pak discriminatie bij stage MBO-studenten aan

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad steunt het voorstel van GroenLinks Raadslid Melody Deldjou Fard om discriminatie rondom stages in het MBO aan te pakken. Nog veel te vaak hebben MBO-studenten van niet-Westerse komaf veel moeite met het vinden van een stage. GroenLinks doet het voorstel om samen met jongeren, onderwijsinstellingen en werkgevers een plan van aanpak te maken donderdag bij het slotdebat van de Voorjaarsnota.

Lees verder

Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) bevindt zich in financieel zwaar weer. De organisatie kreeg vanaf 2013 meerdere malen extra financiële steun van de gemeente, in totaal ongeveer € 1,7 miljoen boven op het vaste subsidiebedrag. Eind vorig jaar bleek dat het opnieuw niet goed ging met UCK. En dat er eenmalig € 1,8 miljoen plus € 190.000 jaarlijks extra nodig is om de organisatie in de huidige vorm in leven te houden. Het college maakte toen bekend niet opnieuw extra subsidie te verstrekken. Dit betekent waarschijnlijk dat het huidige UCK na het afronden van het cursusjaar 2018-2019 ophoudt te bestaan. Het budget dat beschikbaar was voor het UCK, blijft beschikbaar voor amateurkunsteducatie. 

Lees verder

Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!

Dit jaar is er 100.000 kilo afval opgehaald bij het schoonvegen van Utrecht na Koningsdag. Wat GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard betreft kan dit evenement een stuk duurzamer. Ze vraagt het college maandag om samen met geïnteresseerde inwoners, ondernemers en organisaties een plan op te stellen voor een duurzaam 'Koningsdag 2020'.

Lees verder

Vragen over sluiting Toko Mitra

Afhaalrestaurant Toko Mitra aan de Lange Viestraat moet binnenkort na meer dan 30 jaar de deuren sluiten. GroenLinks wil diversiteit in horeca aanbod voor alle Utrechters van verschillende leeftijden en smaken behouden en stelde hierover donderdag vragen aan het college.

Lees verder