Tara Scally in de raad
Tara Scally in de raad

Initiatiefvoorstel GroenLinks aangenomen: Utrecht krijgt cursussen voor ongedocumenteerden

Ongedocumenteerden krijgen in Utrecht de mogelijkheid cursussen en praktijkleertrajecten te volgen. Het initiatiefvoorstel Ontwikkelingsmogelijkheden voor Ongedocumenteerden van GroenLinks raadslid Tara Scally kon donderdag rekenen op unanieme steun in de Utrechtse gemeenteraad. Utrecht zet hiermee een nieuwe stap in de succesvolle aanpak van bed, bad , brood en begeleiding (B4).

Het voorstel van Scally kon rekenen op veel lof van de verschillende partijen. Zo sprak D66 de hoop uit dat het initiatief een integraal en structureel onderdeel wordt van de B4. In het voorstel van Scally worden de cursussen en praktijkleertrajecten aangeboden via via maatschappelijke organisaties. De gemeente Utrecht fungeert als verbindende schakel en is hiermee de eerste gemeente die dergelijke ontwikkelingsmogelijkheden opneemt in het beleid.

Momenteel verblijven 225 mensen in Utrechtse bed, bad, brood en begeleiding (B4) voorzieningen waarvan een (eerste) asielaanvraag is afgewezen. Zij kunnen niet terugkeren naar hun herkomstland, maar hebben op basis van internationale verdragen wel recht op opvang. Onder het huidige rijksbeleid mogen ongedocumenteerden niet zelfstandig werken of wonen. Scally: “Als ongedocumenteerde sta je al snel jaren stil, en dat is voor niemand goed. Ik ben blij dat we er voor gaan zorgen dat deze mensen niet stil hoeven staan, maar aan hun toekomst kunnen werken. Of deze toekomst nu in Nederland ligt, of in het land van herkomst.”

60% van de mensen in de Utrechtse B4-voorziening krijgt uiteindelijk toch een verblijfsvergunning. “Door kennis en ervaring op te doen kunnen ongedocumenteerden beter inburgeren als er toch nog een verblijfsvergunning toegekend wordt. Tegelijk wordt ook de kans op succesvolle terugkeer groter. Het gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt in het herkomstland is voor veel ongedocumenteerden een belangrijke belemmering om terug te keren.” Aldus Scally.