Het Nieuwe Zandpad: een veilige werkplek voor sekswerkers en aandacht voor de buurt

Met het Nieuwe Zandpad wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat er in Utrecht een veilige werkplek voor sekswerkers komt, met minimum aan overlast voor de buurt. In 2013 werd het Zandpad gesloten en sindsdien zijn er drie aanbestedingen geweest zonder resultaat. Met een nieuw voorstel wil het stadsbestuur nu de kans van slagen voor een volgende aanbesteding vergroten en erop toezien dat het Nieuwe Zandpad zo schoon en veilig mogelijk blijft. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag met dit voorstel in.  

GroenLinks raadslid Sophie Schers: “Heel goed dat deze stap nu is gezet. Sekswerkers verdienen een werkplek waar ze hun beroep veilig en onder goede arbeidsomstandigheden kunnen uitoefenen.” In het voorstel voor het Nieuwe Zandpad is er meer aandacht voor veiligheid en ondersteuning van sekswerkers, komen er werkplekken voor sekswerkers die online hun klanten werven en worden drempels om misstanden te melden weggenomen.  

Omwonenden  

Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de veiligheid en overlast in de buurt. En dat er daarom extra ogen en handhaving op het Nieuwe Zandpad zijn. Schers: “De zorgen van omwonenden zijn oprecht. GroenLinks ziet dat het stadsbestuur deze zorgen serieus neemt. We hopen dat het vertrouwen van omwonenden weer kan groeien en roepen het stadsbestuur op de gemeenteraad goed op te hoogte te houden mochten er toch klachten uit de buurt komen.” 

Op dit moment werken er sekswerkers zonder vergunning vanuit woningen in Overvecht, daar ontbreekt toezicht om overlast te voorkomen. Met het Nieuwe Zandpad krijgen sekswerkers een veiliger alternatief op een werkplek met vergunning en komt er toezicht om overlast te voorkomen.  

Sekswerk is werk   

Het goed reguleren van sekswerk en daarmee decriminaliseren is de beste garantie tegen mensenhandel, misbruik en overlast. Schers: “Sekswerk is werk. Dus sekswerkers op het Nieuwe Zandpad zijn ook gewoon zelfstandig ondernemers die werkruimtes huren. Vanuit die visie moeten we de samenwerking, arbeidsvoorwaarden en inspraak van en voor de sekswerkers als collectief goed organiseren.”