GroenLinks en Student & Starter willen promotiecampagne hospita’s

Voor veel (internationale) studenten is het moeilijk om een kamer te vinden in Utrecht. Hospita’s kunnen hen meer mogelijkheden bieden. GroenLinks en Student & Starter willen daarom dat de gemeente samen met de Universiteit Utrecht een promotiecampagne gaat opzetten om meer hospita’s te werven.

GroenLinks raadslid Floor de Koning: “De verhalen van internationale studenten die na een wanhopige woningzoektocht toch maar naar huis vertrekken zijn schrijnend. Terwijl bijvoorbeeld oudere mensen met een groot huis het soms juist leuk vinden om een student op kamers te krijgen. Dit kan een echte win-win worden! Gezelligheid voor een bewoner en een goede start in de stad voor de student.”

Uit ervaringen van andere steden blijkt dat er potentie ligt in het promoten van de mogelijkheid van kamerverhuur aan studenten. Zo werd in Nijmegen jaarlijks een advertentiecampagne gehouden voor kamers voor eerstejaars studenten. Hierdoor zijn in een jaar tijd 210 extra kamers beschikbaar gekomen. Tim Homan, raadslid Student en Starter: "Als we in Utrecht een vergelijkbaar aantal kamers bij hospita's weten te realiseren, kunnen we hopelijk voorkomen dat internationale studenten voor een dure en onprettige oplossing moeten kiezen. We willen ervoor zorgen dat deze studenten niet in hostels maar bij een hospita terecht komen. Dat is een stuk goedkoper en gezelliger!"

De partijen pleitten hier donderdagavond voor tijdens een commissiedebat over wonen van de Voorjaarsnota. In reactie hierop gaf de wethouder aan de handschoen graag op te pakken en in gesprek te zullen gaan met de Universiteit en Hogeschool.