Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd

Alle politieke partijen in de Utrechtse gemeenteraad krijgen financiële ondersteuning voor haar politieke werk. Jaarlijks worden deze financiën gecontroleerd door een onafhankelijke accountant, zodat de gemaakte kosten op een transparante wijze worden verantwoord.
 

 

De verantwoording van GroenLinks over het financiële jaar 2018 is gecontroleerd en goedgekeurd door de account. De controleverklaring en het activiteitenverslag is hieronder te downloaden als pdf bestand.