Column Rachel: geluid – de onzichtbare killer

Toen ik studeerde woonde ik in de Voorstraat, ideaal! Ik kon overal lopend naar toe, woonde lekker centraal dus vrienden kwamen makkelijk langs. Dat ik ’s nachts geregeld wakker werd van uitgaanspubliek onder mijn raam die bij de snackbar hun frietje haalden, of van daklozen die tegenover ons huis hun biertjes dronken, deerde me niet. Evenmin dat ik vervolgens ’s ochtends vroeg gewekt werd door de bussen die door de straat denderden. Ik had zelf gekozen om daar te wonen en de voordelen wogen op tegen de nadelen.

Het verschil merkte ik toen ik verhuisde van mijn kamer in de Voorstraat, naar een appartement aan de rand van Groningen. De eerste nacht dat ik er sliep, ben ik niet één keer wakker geworden. En toen ik wakker werd, was de dag al een heel eind op dreef. Het was er oorverdovend stil.

Er wordt steeds meer bekend over de schadelijke gevolgen van geluid. Geluid is ná luchtverontreiniging de grootste milieu-gerelateerde ziekmaker. Bijna 4 miljoen Nederlanders ervaren langdurige geluidhinder of worden regelmatig in hun slaap gestoord. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid.

Daarom ben ik blij dat de gemeente Utrecht ambitieus is als het gaat om geluidnormen. Deze zijn strenger dan de landelijke normen. En de inzet van de gemeente voor gezonde lucht heeft ook een direct positief effect op het geluid in de stad. Als we meer fietsen, lopen en elektrisch rijden wordt het stiller in de stad.

Ondanks de hoge ambities kan er natuurlijk altijd meer. Iedere vier jaar maakt de gemeente Utrecht een Actieplan geluid. Daarin wordt gekeken welke problemen er in de stad zijn met geluid. Op basis van metingen wordt bepaald op welke plekken de geluidsnormen niet worden gehaald en dus als eerste aangepakt moeten worden. Namens GroenLinks heb ik aangegeven dat wij willen dat er meer rekening wordt gehouden met bepaalde kwetsbare groepen die last hebben van geluidhinder. Te denken valt aan kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Dankzij mijn vragen gaat de gemeente de gegevens van de gezondheidsmonitor koppelen aan het Actieplan geluid. Zo kunnen we gezondheid meewegen bij het aanpakken van geluidshinder.

Ook sociaal-economische factoren hebben invloed op de mate waarin mensen last hebben van geluid. In het actieplan geluid staat letterlijk “In andere wijken, zoals bijvoorbeeld Overvecht, is een fors verschil te zien tussen de berekende geluidsbelasting en de ervaren hinder.” GroenLinks wil daarom dat de ervaren geluidhinder die afwijkt van gemiddelden onderzocht wordt. De gemeente gaat nu bijvoorbeeld uitzoeken of de (berekende) geluidsoverlast bij mensen die boven in hoge flats wonen hoger is dan waar nu vanuit wordt gegaan.

Geluid wordt wel de onzichtbare killer genoemd. In een stad die groeit, lopen we ook het risico permanent geluid om ons heen te hebben. Reden te meer dat ik me blijf inzetten voor stille plekken in onze mooie, bruisende stad!

Heb je mooie verhalen over stilte in de stad, of heb je juist heel veel last van geluid? Mail je verhaal aan me! r.heijne@raad.utrecht.nl