Foto van Sara Spano

Sara Spano

Bestuurslid Debat en Ledenberaad

Ik ben in 2008 naar Utrecht verhuisd om hier aan mijn studie rechten te beginnen. Inmiddels ben ik alweer een paar jaar afgestudeerd, maar zoals zo velen wilde ik niet meer weg. Ik woon nu met veel plezier in Lunetten. Ik werk bij de Provincie Utrecht als jurist op het gebied van water. Voor ik bij de provincie ging werken was ik bestuurslid bij de Landelijke Studentenvakbond.   

 
Sinds november 2017 bestuurslid debat en ledenberaad bij GroenLinks Utrecht. Binnen deze functie houd ik me andere bezig met debatavonden, zoals de politiek café's, en andere inhoudelijke bijeenkomsten voor leden en sympathisanten. Ook neem ik als bestuurlijk afgevaardigde plaats in de nieuw opgerichte Denktank. Dit is een club die op strategisch niveau over politiek-inhoudelijke vraagstukken nadenkt en projecten opstart om tot nieuwe ideeën en stevigere standpunten te komen.   
 
Ik zie het als een van de kerntaken binnen mijn functie om de uitwisseling van ideeën binnen de partij te bevorderen en leden en sympathisanten te betrekken bij de politieke inhoud. Ik ben daarom altijd op zoek naar manieren om deze uitwisseling te versterken. Heb jij ideeën voor een interessante/vernieuwende/inspirerende inhoudelijke bijeenkomst of debatavond? Of vind je het leuk om een bijeenkomst te organiseren? Meld je vooral bij mij!