Foto van Sara Spano

Sara Spano

Bestuurslid Debat en Ledenberaad

Ik ben in 2008 naar Utrecht verhuisd om hier aan mijn studie rechten te beginnen. Inmiddels ben ik alweer een paar jaar afgestudeerd, maar zoals zo velen wilde ik niet meer weg. Ik woon nu met veel plezier in Lunetten. Ik werk bij de Provincie Utrecht als jurist op het gebied van water. Voor ik bij de provincie ging werken was ik bestuurslid bij de Landelijke Studentenvakbond. 

Sinds november 2017 ben ik bestuurslid debat en ledenberaad bij GroenLinks Utrecht. Binnen deze functie houd ik me onder andere bezig met debatavonden, zoals de politiek café's, en andere inhoudelijke bijeenkomsten voor leden en sympathisanten. Ik zie het als een van de kerntaken binnen mijn functie om de uitwisseling van ideeën binnen de partij te bevorderen en leden en sympathisanten te betrekken bij de politieke inhoud. Ik ben daarom altijd op zoek naar manieren om deze uitwisseling te versterken.

Heb jij ideeën voor een interessante/vernieuwende/inspirerende inhoudelijke bijeenkomst of debatavond? Of vind je het leuk om een bijeenkomst te organiseren? Meld je vooral bij mij!